Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Stimuleren van biobased producten voor de openbare ruimte

Samenvatting

Overheden staan positief tegenover het gebruik van biobased materialen, maar in de praktijk blijkt dat zij toch niet vaak overgaan tot aanschaf. Dat komt onder andere doordat zij zich onvoldoende bewust zijn van de ‘biobased economie’, niet weten wat er op de markt verkrijgbaar is of veronderstellen dat biobased materialen duur zijn.

Doel van deze Green Deal is om de biobased economie te versnellen door gerichte toepassing van biobased producten in de openbare ruimte te bevorderen. Er is gekozen voor de openbare ruimte omdat overheden in dit domein veel impact hebben op de stimulering van de biobased economie en vanwege het relatief grote volume biobased producten die voorhanden zijn.

Resultaten

Bij het realiseren van de Green Deal werd gebruik gemaakt van de aanpak ‘Magneet’. Hierbij wordt een vier-stappenproces van bewustwording, ontwikkeling toekomstvisie, samenwerken en implementeren en onderhoud doorlopen. Belangrijk was dat overheid en ondernemers met elkaar in gesprek gingen en samen ontdekten wat er allemaal nodig én mogelijk is. Dat was voor zowel ambtenaren als ondernemers in het begin zoeken, maar toch zorgde dat ervoor dat de markt volop in beweging kwam en er nieuwe producten ontwikkeld én ingekocht werden. In plaats van de gewenste vier pilotprojecten zijn er maar liefst 22 gerealiseerd.

De positieve resultaten leiden ertoe dat de Brabantse aanpak een landelijke uitrol krijgt. Andere provincies zoals Zeeland, Drenthe, Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg en Gelderland hebben interesse getoond in de aanpak, net als diverse grote bedrijven en ook vanuit het buitenland is er belangstelling.

Downloads