Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Uitbreiding Camping Zeeburg

Samenvatting

De betrokken partijen willen de camping samen uitbreiden en bijdragen aan de inrichting en het beheer van de aan de camping grenzende provinciale ecologische verbindingszone. Doel: het vergroten van de mogelijkheden voor recreatie in de vorm van kampeermogelijkheden, verbetering van natuur en landschap en het versterken van de lokale/regionale economie. Uitdaging hierbij is het vinden van de ideale combinatie van uitbreiding van de camping en versterking van de natuurwaarden, binnen de bestaande regels van natuur, water en ruimtelijke ordening.

Beoogde resultaten

Bijdrage aan groei:

  • Uitbreiding van het kampeereiland met circa 1,5 hectare waardoor mogelijkheden ontstaan voor 200 extra tentplaatsen en een aantal nader te bepalen camperplaatsen met verwachte directe werkgelegenheidsgroei van 4 fte.

Bijdrage aan groen:

  • Aanleg, inrichting en beheer van een kampeereiland aansluitend op de provinciale ecologische verbindingszone Bovendiep. De oever van het kampeereiland wordt op een natuurlijke wijze ingericht en beheerd;
  • Duurzame instandhouding van het deel van de provinciale ecologische verbindingszone Bovendiep dat direct grenst aan Camping Zeeburg door het uitvoeren van beheer. Het beheer omvat het verwijderen van wilgengroei en zwerfafval;
  • Afspraken met de provincie Noord-Holland over de inrichting en het beheer van het kampeereiland met als doel het beheer van het kampeereiland en de provinciale ecologische verbindingszone op elkaar af te stemmen.

Website

http://www.recreatieenruimte.nl/green-deals/

Downloads