Van Covergisting Naar Mestvergisting

Samenvatting

De initiatiefnemers willen een bestaande covergistingsinstallatie in het Friese Achterkarspelen ombouwen naar een mestvergister. In de nieuwe situatie worden in plaats van snijmaïs als co-product, pluimveemest en varkensmest gebruikt. Hierdoor wordt beter gebruik gemaakt van beschikbare hulpbronnen. Tot op heden was dit niet mogelijk. De innovatie zit in het afvangen van het overtollige stikstof, in de vorm van ammoniak. Dit is uniek in Nederland en geeft mogelijk een stimulans aan de biogasbranche in Nederland. Bij de ontwikkeling van de innovatie lopen de partijen aan tegen knelpunten op het gebied van milieuvergunningen voor de mestvergister en de Meststoffenwet. Daarom hebben ze de Rijksoverheid gevraagd de informatievoorziening naar lagere overheden te regelen en duidelijkheid te geven over de Meststoffenwet. De Green Deal ondersteunt het bedrijf.

Resultaat

Eind 2017 is de vergunning voor de realisatie van de mestvergister door de gemeente verleend. De biovergister wordt op bedrijventerrein Westkern in Kootstertille gerealiseerd. De grond, ruim 2,5 hectare, is nog in eigendom van de gemeente. De gemeente heeft het voornemen om de grond te verkopen aan Universal Energy Solutions (UES B.V.). UES is verantwoordelijk voor zowel de realisatie als de exploitatie van de biovergister.

Downloads