Verduurzamen Dierenbeschermingscentra

Samenvatting

De Dierenbescherming NL is van plan de komende jaren alle Dierenbeschermingscentra te vervangen. In de periode 2012-2015 zal de organisatie ten minste één nieuw Dierenbeschermingscentrum per jaar bouwen. De nieuwe Dierenbeschermingscentra worden duurzaam gebouwd. Een van de verduurzamingsmaatregelen is het dubbel gebruiken van kattenbakvulling. De Dierenbescherming wil de energie die vrijkomt bij het verbranden van gebruikte kattenbakvulling, gebruiken voor de gebouwverwarming van haar centra. Energie uit afval is een duurzame energievoorziening. Toepassing van deze energievoorziening levert een bijdrage aan een duurzamer Nederland. Door het stimuleren van energie uit afval worden economische activiteit en innovatie bevorderd. Om kattenbakvulling met dierlijke uitwerpselen in het eerste nieuwe duurzame Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort te mogen verstoken, is een nieuwe vergunning nodig volgens Besluit Verbranden Afvalstoffen (BVA). Er is behoefte aan kennis over de emissies bij verstoken van houtpellets met uitwerpselen van katten om deze vergunning aan te kunnen vragen.

Beoogde resultaten

Indien de kennis over emissies van gebruikte kattenbakvulling ertoe leidt dat gebruikte kattenbakvulling vergund wordt voor verbranding in biomassaketel, kunnen dierencentra duurzame energie opwekken. Als deze gebruikte korrels verbrand worden, is er nog maar beperkt tot geen noodzaak houtpellets aan te schaffen voor de biomassaketel. Het gaat om een mogelijke besparing van 24.000 kg aan pellets per jaar, omgerekend een CO2-reductie van 8160 kg CO2 per centrum per jaar. Als uit de pilot blijkt dat vervuilde duurzame kattenbakkorrels in een biomassaketel kunnen worden verbrand voor energieopwekking, dan wordt deze methode openbaar en bruikbaar voor iedereen.

Downloads