Verduurzaming Zwembaden

Samenvatting

Zwembaden zijn grootverbruikers van elektriciteit, aardgas, drinkwater en in mindere mate chemicaliën. Met verschillende initiatieven wordt al geprobeerd het gebruik van energie en grondstoffen te verminderen. Ook het kabinet heeft deze wens tot mindering. In de begeleidende brief bij de Duurzaamheidsagenda schrijft het kabinet dat in zwembaden door innovatie op het gebied van energiebesparing en gebruik van chemicaliën de exploitatiekosten omlaag kunnen. De Green Deal moet uiterlijk 31 december 2012 een aanpak opleveren voor de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen binnen de zwembadsector in de komende 10 jaar. Deze aanpak bevat nadere afspraken en concrete toepassingen die gericht zijn op 2 oplossingsrichtingen:

  • een betere samenwerking tussen de exploitant van een zwembad en de eigenaar (gemeente), en specifieke aandacht voor duurzaamheid van beide partijen
  • bundeling en uitwisseling van kennis van en ervaringen met een groot aantal initiatieven in Nederland

De Rijksoverheid gebruikt haar positie ten opzichte van de zwembadsector om partijen met elkaar in dialoog te laten treden en spant zich in om wetgeving voor de hygiëne en veiligheid in zwembaden aan te passen, zodat maatwerk mogelijk wordt, wat innovatie in zwembaden ten goede kan komen.

Beoogde resultaten

  • Reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen binnen de zwembadsector in de komende 10 jaar (in vergelijking met het huidige gebruik).
  • Bewustwording rond duurzame mogelijkheden en alternatieven binnen de zwembadsector.
  • Lagere exploitatiekosten, met als gevolg een lagere bijdrage van maatschappelijke middelen aan de exploitatie van een zwembad.

Website

Kenniscentrum InfoMil

Downloads