Vergroening MDI (polyurethaan) productie

Samenvatting Green Deal 021

Deze Green Deal behelst de bouw van een proeffabriek van Huntsman Holland waarin de op laboratoriumschaal bewezen processen op fabrieksschaal worden getest. Doelstelling is om zo te komen tot een stapsgewijze vergroening van de MDI (polyurethaan) productie met als effect o.a. energiebesparing (procesintensificatie), verlaging van CO2-uitstoot en verhoging veiligheidsproces. Het project test de optimale (energiezuinige, milieuvriendelijke) procescondities en stelt de procesparameters vast van deze innovatieve procesintensificatie, waarbij de productkwaliteit gehandhaafd moet blijven. Dit maakt het bovenal mogelijk het geïntensifieerde proces te optimaliseren zodat het proces energiezuiniger, schoner en milieuvriendelijker wordt in vergelijking met de huidige ontwikkelde conventionele technologie. Om deze essentiële zaken, “proof of process” en “proof of product”, te testen is een nieuwe volledige demonstratieunit van reactie tot aan opgewerkt eindproduct noodzakelijk. De in dit project opgedane kennis is breder toepasbaar binnen de chemische industrie, waarbij gebruik wordt gemaakt van het zogenaamd kraakproces.

Beoogd resultaat

De intentie is om bij succes de proeffabriek in Rotterdam uit te bouwen tot een nieuw te bouwen MDI-fabriek volgens dit nieuwe principe van procesintensificatie. Daarbij beoogt Huntsman op jaarbasis 1,4 PJ aan energieverbruik te verminderen en de CO2-uitstoot met 76.425 ton te verlagen. Dit demonstratieproject geeft een impuls aan de bewustwording op het gebied van de mogelijkheden van procesintensificatie binnen de Nederlandse chemische (proces)industrie en levert daardoor ook een bijdrage aan de innovatie in het topgebied Chemie.

Downloads