Warmtebenutting en Ontzwaveling

Samenvatting Green Deal 036

Shell wil verduurzamen op basis van onderstaande initiatieven:

  • Shell onderzoekt (onderzoekskosten € 2,5 miljoen) de mogelijkheden voor een 70 MWe warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) bij Shell Chemie te Moerdijk en de mogelijkheden om onder meer stoom extern in te kopen. Na onderzoek en ontwerpfase zal Shell – naar verwachting in 2013 – een definitief besluit nemen over de aanleg van de installatie, waarmee ongeveer € 150 miljoen gemoeid is.
  • NAM zal bij een gaszuiveringsinstallatie in de gemeente Emmen een proces testen voor de biologische ontzwaveling van gassen. Naar verwachting zal het proces milieuvriendelijker, eenvoudiger en economischer zijn dan de gebruikelijke chemische tegenhanger. Het kan bovendien een restproduct opleveren in de vorm van een meststof, die mogelijk toe te passen is in de landbouw. Bij succes zal worden bekeken of bredere toepassing mogelijk is.

Beoogde resultaten

De beoogde resultaten zijn respectievelijk:

  • De installatie van de WKK beoogt een reductie in de CO2 uitstoot op de locatie met ruim 400 kt/jaar (circa 15% ten opzichte van de huidige uitstoot), en verbetert de energie-efficiëntie met zo’n 10% ten opzichte van de huidige energie-efficiëntie. Het afronden en op stoom brengen van de installatie wordt eind 2015 / begin 2016 verwacht.
  • De test voor de biologische ontzwaveling van gassen - eind 2012 afgerond - zal uitwijzen welke verduurzamingsstap mogelijk is.

Downloads