Windenergie

Samenvatting Green Deal 012

Het opzetten van een nieuw type windcoöperatie. Het idee van deze proef is dat burgers mede-eigenaar worden van een windmolen en de stroom die wordt opgewekt door deze windmolen thuisgeleverd krijgen. Een windcoöperatie is niet nieuw, wel de methode om op afstand opgewekte elektriciteit te verrekenen met het thuisverbruik van de deelnemers.

Beoogd resultaat

Zorgen dat de betrokken partijen (deelnemers, energiebedrijven, overheid) een goed werkend model van vergaande burgerparticipatie ontwikkelen waardoor het draagvlak voor duurzame energie in het algemeen, en windenergie in het bijzonder wordt vergroot. Uiteindelijk zal daardoor meer windenergie kunnen worden gerealiseerd omdat burgers minder bezwaren (zoals “not in my backyard”) ervaren.

Website

https://www.windcentrale.nl/

Downloads