Windplan Wieringermeer

Samenvatting Green Deal 121

In de Wieringermeer wordt met windturbines met in totaal 110 MW opgesteld vermogen ongeveer 300 miljoen kWh opgewekt. Deze Green Deal beoogt een uitbreiding naar 300-400 MW opgesteld vermogen. Dit levert 750 miljoen tot 1 miljard KwH op, wat voldoende is om 200.000-275.000 huishoudens jaarlijks van groene stroom te voorzien. Het Windplan Wieringermeer levert hiermee een substantiƫle bijdrage aan de overheidsdoelstelling om in 2020 14 procent van alle elektriciteit duurzaam op te wekken. Bovendien kunnen bewoners meeprofiteren van de opgewekte windenergie in hun gemeente. Deze Green Deal laat zien dat de initiatiefnemers en de Rijksoverheid in goede samenwerking en in goede harmonie een Rijkscoƶrdinatieregelingproject (RCR-project) tot stand kunnen laten komen, waarbij ze samen naar oplossingen en mogelijkheden zoeken.

Beoogd resultaat

Deze Green Deal zorgt dat losstaande windmolens in het landschap verdwijnen en dat lijnopstellingen ervoor in de plaats komen. Zo wekken we meer energie op uit de lijnopstellingen van Nuon. Daarnaast wordt het windturbinetestpark van ECN uitgebreid.

Downloads