De Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen richtte zich op het maximaliseren van de efficiency van elektromechanische aandrijfsystemen. Denk aan: elektromotoren, pompen, ventilatoren, compressoren en allerlei andere machines. Tijdens de looptijd van de Green Deal bleek dat grote besparingen mogelijk zijn. De gemiddelde besparing per project was 13%, maar er waren ook uitschieters waardoor 40% minder elektriciteit werd gebruikt.

“In Europa komt ruim 65% van het industriële energieverbruik voor rekening van elektrische aandrijvingen. Als elektromotorsystemen 20 tot 30% energie-efficiënter werken, dan is het mogelijk om 5 tot 8% te besparen op het nationaal elektriciteitsverbruik. Dit staat gelijk aan 36 tot 55 PJ primaire energie”, vertelt Maarten van Werkhoven, over het nut van deze Green Deal. “Wat we tijdens de looptijd wilden bereiken, is dat praktische kennis over beschikbare energiebesparende technieken onder de aandacht komt van ‘beïnvloeders’, fabrikanten en eindgebruikers. In projecten toonden we de potentie van efficiënte aandrijftechnologie aan én genereerden we aandacht en bewustzijn bij apparatenbouwers, eindgebruikers en andere stakeholders.”

Doorgang

Van Werkhoven zegt dat de processen die tijdens de Green Deal in gang zijn gezet ook na de afronding doorgang blijven vinden. “De samenwerking blijft want we willen nog meer projecten initiëren.” Een lastig punt waar de partijen zich ook komende jaren mee bezig zullen houden is dat er eigenlijk zelden een goed moment is om de efficiëntie van motoren te verbeteren. “In een productieomgeving zou het vervangingsmoment een goed tijdstip zijn om hiernaar te kijken. Vaak neemt voor die tijd de onderhoudsbehoefte toe. De ervaring is echter dat bedrijven met name gefocust zijn op het niet stilvallen van de productie en er op dat moment weinig tijd is voor onderzoek. En op momenten dat er wel tijd is tijd voor onderzoek, dan ontbreekt de urgentie vaak.”

Goede analyse

Wat volgens Van Werkhoven van belang is, is dat energieverbruik meer in kaart wordt gebracht. “Een goede analyse vergemakkelijkt de keuze. Net als een stappenplan. Dat is ook de reden dat op de RVO-site een stapsgewijze aanpak is gepubliceerd voor alle bedrijven die hiermee aan de slag willen. Daarnaast hebben we een rapport met ‘best practices’ opgesteld. Daarin staan ook heel praktische tabellen die het bespaarpotentieel tonen.” En in de publicatie en op de greendeal website vertellen bedrijven hoe en welke besparingen zij hebben gerealiseerd.