Bent u bezig met technische energie-innovaties die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Werkt u aan complexe, multidisciplinaire vraagstukken binnen de energietransitie, met een sterke maatschappelijke component? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI Energie) aanvragen. Energie-innovatieprocessen worden vanaf de start vaak niet direct verbonden met mens, samenleving en de natuurlijke omgeving. Dat terwijl die verbinding belangrijk is voor een duurzaam, bestendig resultaat. Innovatie die zijn ontwikkeld in verbinding met mens, samenleving en omgeving hebben een grotere kans op slagen. H...

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Zonder uw expliciete toestemming kunnen we u de Green Deal nieuwsbrief helaas niet m...

Zeker 50 publieke en private bedrijven en organisaties gaan circulair inkopen. Op donderdag 7 juni ondertekenden zij met de Rijksoverheid de Green Deal Circulair I...

Tijdens het jaarlijkse CEO-ontbijt van Green Business Club (GBC) Zuidas, dat dit jaar plaats vond bij Loyens & Loeff, tekende GBC Zuidas de Green Deal Zero Emissio...

Op 22 mei is de Green Deal Sportvisserij Loodvrij ondertekend op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze overeenkomst tussen diverse minist...

We krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Tijdens lange droge periodes...

De druk op de openbare ruimte in steden is groot. Dat heeft een aantal redenen. Er komen steeds meer mensen in de stad wonen en daarnaast is er de wens om een aantrekk...

Het gebruik van aardwarmte voor groenten-, bloemen- en plantenteelt zorgt ervoor dat er minder aardgas nodig is. De Green Deal Trias Onderzoeksboring Westland heeft h...

Op 23 februari is de Green Deal Marktordening Warmtetransportnetten ondertekend. De deal richt zich op verschillende vraagstukken. Eneco Groep, een van de deelnemers a...

Compost exporteren is niet eenvoudig. De reden is dat compost wordt gezien als een afvalstof. Eind vorig jaar is daar door de Internationale Green Deal North Sea Resou...

Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. De Natuur en Milieufederaties en Natuur en Milie...