700.000 autodelers voor 100.000 deelauto’s

Collega's delen een auto
Nieuws |

In 2021 moeten 700.000 autodelers in totaal 100.000 auto’s delen. Dit wil het kabinet. Om het gebruik van de deelauto te bevorderen, ondertekenden veertig partijen op 4 oktober de Green Deal Autodelen II. Deze deal is het vervolg op Green Deal Autodelen I.

Volgens staatssecretaris Stientje van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staan auto’s gemiddeld 23 van de 24 uur stil. Als mensen een auto delen, wordt de parkeerduur aanzienlijk korter. Volgens Van Veldhoven scheelt dat ruimte en de kosten van een parkeervergunning. Daarnaast blijken autodelers hun auto bewuster te gebruiken, en daarmee significant minder CO2 uit te stoten.

In Nederland zijn in 2018 ongeveer 41.000 deelauto’s. 400.000 mensen maken hier gebruik van. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. De groei is het sterkst in de grote steden. Daar waren al de meeste deelauto’s. Steeds meer mensen zien in dat autodelen goedkoper en praktischer is dan het bezitten van een eigen auto.

Top 10 autodeelgemeenten

Uit de jaarlijkse Monitor Autodelen van het kennisplatform CROW-KpVV blijkt dat autodelen in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een serieus alternatief voor de eigen auto. Onlangs publiceerde het platform de Top 10 van 2018 van best scorende autodeelgemeenten.

Met 838 deelauto's in de stad staat Haarlem op de derde plaats van best scorende autodeelgemeenten. Haarlem is 4 plaatsen opgeschoven ten opzichte van vorig jaar. De gemeente Haarlem is een groot voorstander van autodelen. Dat houdt de stad groen, schoon en bereikbaar. Volgens wethouder Sikkema, die Duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, scheelt het op de drukke wegen en zorgt het voor een lagere parkeerdruk. “We willen Haarlem zo inrichten dat het straks vanzelfsprekender is de auto te laten staan, omdat de alternatieven aantrekkelijker zijn.”

Autodeel Award 2018

Het aantal deelauto’s is met 11.482 het hoogst in Noord-Holland. Hiervan staan er 7.251 in Amsterdam. Relatief gezien scoort Utrecht het hoogst: ruim 950 deelauto’s per 100.000 inwoners. De gemeente Utrecht won dan ook de Autodeel Award 2018. Dat heeft de gemeente te danken aan haar brede en langjarige aanpak voor het stimuleren van autodelen. Wethouder Lot van Hooijdonk: “Bewoners van straten waar mensen gaan autodelen, kunnen ons bijvoorbeeld vragen om parkeerplekken anders in te richten. Zo krijgen we nog meer ruimte in de stad voor groen en spelen.” Op de gemeentesite is veel informatie te vinden over autodelen.

De prijs is voor de derde uitgereikt tijdens de Dag van de Stad op 29 oktober in Amersfoort. Natuur & Milieu en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beoordeelden hiervoor 30 gemeenten.

App als beste autodeelproject

Daarnaast viel Enschede in de prijzen in de categorie beste autodeelproject. Ambtenaren kunnen met een app de meest duurzame vervoersvariant vinden. Zo nodig maken ze direct een reservering voor bijvoorbeeld een elektrische deelauto. Na een testperiode met 65 ambtenaren volgt begin 2019 opschaling naar alle ambtenaren, privéritten en andere organisaties. Volgens Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu maakt “de ambitie om het op te schalen, dit tot zo’n goed project.”

40 partijen ondertekenden de Green Deal Autodelen II. Hieronder waren de ministeries van IenW en EZK, provincies, gemeenten, leasebedrijven en Stichting Natuur & Milieu. De gemeenten Amsterdam, Haarlem en Enschede zijn geen partners in deze Green Deal.