Aardgasvrij wonen is gezond en aangenaam

Aardgasvrij
Nieuws |

Wat zijn de kosten en baten van het energieneutraal maken van woningen? We vroegen het aan Ivo Opstelten, directeur van Stroomversnelling, een van de ondertekenaars van de Green Deal Aardgasvrije wijken. Zijn ervaring is dat het verduurzamen van woningen veel meer positieve effecten heeft dan alleen een lagere energierekening. Wijken worden mooier en huizen comfortabeler en gezonder.  

‘Wijken van het aardgas af krijgen en woningen energieneutraal maken is geen sinecure’, erkent Opstelten. ‘Wat in de discussies wel eens wordt vergeten, is dat het energieneutraal maken van wijken een investering is waar óók baten uit voortvloeien. Met alleen het plaatsen van een warmtepomp of aansluiting op een warmtenet ben je er namelijk niet.
Vaak gaat het om oudere woningen die vanuit het bewonersbelang toch al beter geïsoleerd en geventileerd moeten worden. Kortom: ze moeten comfortabeler worden gemaakt. Het zijn de bewoners die daarvan profiteren. Deze huizen zijn namelijk gezonder en het is er veel aangenamer leven. Als woningen met buitengevelisolatie worden vernieuwd, krijgt de straat bovendien een metamorfose waar de hele buurt van kan genieten.’

Sociale woningbouw

Opstelten weet waarover hij praat, door projecten die afgelopen jaren met woningbouwcorporaties zijn gerealiseerd. ‘Wat wij hebben geleerd van de tientallen nul-op-de-meter (NOM)-projecten is dat goed werkende techniek belangrijk is, maar dat huurders daar niet per se enthousiast van worden. Zij willen vooral graag dat de dagelijkse problemen worden opgelost. Denk aan tochtproblemen, veiligere sloten op de deuren, meer licht en ruimte in huis en meer groen in de omgeving.’

De les die daaruit getrokken kan worden, is volgens Opstelten: ‘Neem huurders serieus en laat hen meebeslissen. Ga als gemeente niet alleen met de netbeheerder en de woningcorporaties om tafel, maar praat vooral met de mensen die direct betrokken zijn: bewoners, eigenaren, buurt- en bewonersverenigingen. In projecten waar huurders vanaf het begin meededen, bleken juist zij de beste ambassadeurs.’

Particulieren

De vraag aan Opstelten luidt: is er een groot verschil tussen woningbouwcorporaties, die vanuit het Rijk een opgave tot verduurzaming van hun voorraad meekrijgen, en particuliere woningeigenaren, die vrijwillig het initiatief moeten nemen? ‘De publieke opinie zorgt voor enige scepsis als het gaat om het aardgasvrij en/of energieneutraal maken van woningen. Wat ik in de discussies mis, is de balans. Woningen hoeven niet allemaal ineens van het aardgas te worden gehaald energieneutraal te worden gemaakt.
Woningeigenaren kunnen natuurlijke investeringsmomenten aangrijpen om hun woning minder afhankelijk te maken van aardgas en externe energieopwekking. Door bijvoorbeeld bij de vervanging van de badkamer een douche met warmteterugwinning te installeren. Of bij het aanbrengen van een dakkapel het dak te voorzien van goede isolatie en zonnepanelen. Door logische keuzes te maken, kan een groot deel van de investeringslasten worden weggestreept en worden energielasten lager.’

Woonlasten

Toch is er wel een punt – dat ook in het Klimaatakkoord is benoemd – wat meer aandacht verdient, zegt Opstelten. ‘Er moeten financiële instrumenten zijn om de grote, energiebesparende maatregelen te financieren. Goede gevel- en dakisolatie vereist serieuze investeringen. Daar staat tegenover dat de impact op de energierekening ook groot is. Het zou helpen om de lasten over de investeringen over een langere periode uit te smeren. Dat is te rechtvaardigen, want de meeste gevel en dakingrepen hebben een levensduur van 40-50 jaar of meer.
Met een gebouwgebonden financiering zou de investeringslast gespreid kunnen worden over de eerste en volgende bewoners die direct profiteren van de lagere energierekening.’ De grote winst van dit Klimaatakkoord is dat die constructie nu ook een wettelijke basis gaat krijgen. Opstelten: ‘Dat kan een impuls geven aan de bouwpartijen om de particulier betere oplossingen te bieden. Denk aan een NOM-ready (Nul-op-de-Meter) ingreep met een stappenplan, waarbij het comfort direct verbetert en de ingrepen woonlastenneutraal zijn voor de afnemer.’

Meer weten?