Banken en overheid bieden duidelijkheid over financiering duurzame projecten

duurzame projecten
Nieuws |

De energietransitie in Nederland komt op stoom, en daarbij worden duurzame energiebronnen steeds vaker aangeboord door nieuwe samenwerkingsverbanden en inventieve ondernemers. Niet alleen grootschalige windmolenparken van bestaande energiereuzen dus, maar ook kleinschalige coöperaties van particulieren die samen in de zonnestroom stappen, of ondernemingen die op hun eigen terrein duurzaam energie opwekken voor de bedrijfsvoering.

Net als bij de grootschalige initiatieven is daarvoor kapitaal nodig, maar nog vaak is niet duidelijk aan welke eisen en voorwaarden de projecten en de initiators daarvoor moeten voldoen. Om te voorkomen dat kansrijke projecten daardoor niet van de grond komen, hebben de Nederlandse bankensector en de overheid afspraken gemaakt over het aanpakken van knelpunten in de financiering.

Nieuwe brochure biedt hulp

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Rijksoverheid tekenden in 2013 de Green Deal ‘Expertisecentrum Financiering duurzame energieprojecten’. Het Expertisecentrum financiert niet, maar bundelt en deelt kennis. Zo publiceerden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de NVB deze zomer de brochure ‘Samen werken aan een duurzaam energieproject. Wat moet u weten als u naar de bank stapt voor financiering?’. De brochure bevat tips en informatie voor mensen met een duurzaam initiatief en een financieringsvraag.

Terugkerende knelpunten

Want de regels voor financiering zijn niet zozeer anders dan bij een andersoortige investering, maar de verbanden die het initiatief nemen zijn dat vaak wel. Neem bijvoorbeeld particulieren die zich verenigen in een coöperatie, al dan niet samen met particuliere ontwikkelaars. En net als bij ‘gewone’ financieringsaanvragen maakt de bank vooraf altijd een risico-inschatting.

Daaruit komen bij innovatieve energieprojecten vaak terugkerende knelpunten naar voren. Zijn de contracten tussen aanbieder en ¬afnemer bij een coöperatie bijvoorbeeld wel in orde? Kleven er - financiële - risico’s aan eventuele vernieuwende technieken die worden ingezet? En moet de bank bij kleinschalige projecten niet te veel kosten maken in verhouding tot het te financieren bedrag?

Kasstroom bepaalt krediet

Geld voor duurzame energieprojecten wordt meestal verstrekt als projectfinanciering: de hoogte van de lening wordt gebaseerd op de verwachte toekomstige kasstroom van het project, ofwel het verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Die kasstroom moet transparant, voorspelbaar en positief zijn, en is de basis van de beoordeling van de kredietwaardigheid.

Verder wordt er onder meer gelet op de opzet van het project, de sterkte van het management, de leden van de coöperatie of de vereniging, de betrokkenheid van ervaren adviseurs of ontwikkelaars, de sterkte van leveranciers, de marktsituatie en het overheidsbeleid.