Bestuurders moeten besluiten dat het belangrijk is

Nieuws |

De Green Deal Nederland op weg naar Duurzame Zorg die begin 2015 door Milieu Platform Zorg werd geïnitieerd loopt nog tot november. Directeur van de vereniging Adriaan van Engelen is positief over hoe het gaat: “We begonnen met 54 aangesloten partijen, inmiddels zijn dat er ruim 150.”

“Wanneer de zorg duurzaam genoeg is? Dat is een gewetensvraag: we zijn begonnen een transitie in gang te zetten en dat gaat wel even duren. Met het vertalen van onze doelstellingen naar het Rijk willen we in 2030 vijftig procent minder energieverbruik realiseren.” Medewerkers in de sector reageren enthousiast op het verduurzamen van de zorg. “Uit reacties blijkt dat ze het zinvol vinden en dat het tot nu toe goed gaat.”

Binnen de deal gaat het om een actieve aanpak van verduurzaming vanuit de zorg zelf. “We proberen dat te bereiken met kennisoverdracht en het delen van verhalen”, aldus Van Engelen.“ We geven publiciteit aan interne verhalen en binnen de Green Deal verzamelen we de best practices en brengen die in kaart.”

In het eerder verschenen artikel Op weg naar duurzame zorg “Dit is het momentum” noemt Van Engelen dat organisaties verschillende motieven hebben om deel te nemen aan de Green Deal. Bijvoorbeeld daadwerkelijk goed willen doen voor de wereld. Of het aanspreken van de jongere generatie om in de toekomst in het ziekenhuis te gaan werken. Ook zijn er mensen die vinden dat als je het nu niet doet, het straks duurder is. Een ander motief is om de organisatie toekomstbestendig te maken en een vijfde: gewoon omdat je meedoet.

Op de netwerkdag op 17 april staat het verspreiden en delen van kennis voorop. “De boodschap voor de toekomst is duidelijk: we willen naar de volgende fase”, stelt Van Engelen. “Er moeten stappen gezet worden in de energietransitie en circulaire bedrijfsvoering. Om verder te komen met die transitie en bedrijfsvoering, is er telkens nieuwe kennis nodig. Vanuit Milieu Platform zorg blijven we die kennis verzamelen.”

Uit een nulmeting in april 2017 bleek dat een kwart van de zorginstellingen al voldeed aan de doelstelling van de Green Deal. Van Engelen: “Dat is positief, al moet je niet vergeten dat 75% wel nog flinke slagen moet maken.” Milieu Platform Zorg beoogt de motivatie voor het groeiproces te wekken. “Het komt al steeds meer op de agenda waarmee de stap van praten naar doen wordt verkleind. Het belangrijkste is dat de bestuurders ermee geconfronteerd worden. Als zij het beleid erop aanpassen, gaat het lopen.”