Betonakkoord krijgt vorm

Onderdoorgang spoor en A12 Zevenhuizen

Het Betonakkoord is in mei weer een stap dichterbij gekomen. Dat bleek tijdens het symposium op 12 mei waar de inhoud bediscussieerd werd.

Het Betonakkoord is een door de sector zelf geïnitieerde actie die voortkomt uit de Green Deal Verduurzaming Betonketen en waarin partijen toekomstbestendige afspraken maken om de betonketen te verduurzamen. “De Green Deal gaf de aanzet tot een andere manier van denken”, vertelde Harry Hofman van Strukton een jaar geleden. “Een ‘mammoettanker’ stoppen of draaien is niet eenvoudig. Zelfs als groot bedrijf lukt je dat niet. Door samen te werken in de Green Deal en omdat we bereid zijn met elkaar de schouders eronder zetten, denk ik dat groen beton gemeengoed gaat worden. Zeker als ook classificatiesystemen in de bouw meer punten toekennen bij het gebruik van groen beton.”

Vier speerpunten

Inmiddels is duidelijk dat het toekomstige akkoord vier speerpunten kent: CO2-reductie, circulariteit, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal. “Circulariteit moet worden bereikt door in 2023 100% van het vrijkomende betonafval op te nemen in de keten”, staat in het persbericht. “Beton wordt nu al voor 96% hergebruikt, maar bijna altijd als funderingslaag onder nieuwe wegen. Dat moet dus veranderen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de kwaliteit van het betonafval, dat zodanig moet zijn dat het ook daadwerkelijk kán worden toegepast in nieuw beton. Dat geldt voor zowel grind, zand als cement.”

Uitstoot verminderen

Daarnaast wil de sector dat de CO2-uitstoot in 2030 met 35% is verminderd. Op basis van cijfers 2016 betekent dat een absolute reductie van 1,3 Mton per jaar. Ook wil de keten in 2030 een netto positieve waarde van natuurlijk kapitaal creëren. En ten aanzien van sociaal kapitaal is de ambitie dat de betonsector uiterlijk in 2030 wordt gekenmerkt als een onderdeel van de bouw waarbij het ondernemend vermogen en een hoge mate van innovatie worden ingezet ten behoeve van maatschappelijke relevantie, en waar het aantrekkelijk en veilig is om in te werken.

Downloads