Betrouwbaar bewijs moet hergebruik kunststof stimuleren

NRK – Bewijs kunststof recyclaat
Nieuws |

In januari hebben de rijksoverheid en (internationale) marktpartijen een Green Deal gesloten om recycling van kunststof te bevorderen. Doel is om een aanpak te ontwikkelen waarmee je het aandeel recyclaat in tussen- of eindproducten transparant en verifieerbaar kunt vaststellen. “Het is een van de stappen die we moeten zetten om de ambitie van 40% secundaire grondstoffen in 2030 te halen”, zegt Erik de Ruijter, directeur Public Affairs van mede-initiatiefnemer NRK.

In 2017 werkte de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) actief mee aan de totstandkoming van de transitieagenda Kunststoffen. Over pakweg 30 jaar wil de sector met een volledige circulaire kunststofeconomie een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Eerlijke concurrentie

“In het kader van de transitieagenda namen we het initiatief tot de nieuwe Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’”, zegt De Ruijter. “We willen dat bedrijven transparante en betrouwbare claims kunnen maken voor het percentage gerecycled plastic in hun producten. Zo kunnen ze eerlijk met elkaar concurreren en zich beter onderscheiden op basis van duurzaamheid.”

Gestandaardiseerde beoordeling

De Green Deal werkt in 18 maanden toe naar een gestandaardiseerde, objectieve beoordelingsrichtlijn. “We beschrijven de gehele waardeketen en hoe je die moet controleren. Via certificering kunnen bedrijven aantonen dat het percentage recyclaat door de waardeketen heen gevolgd wordt. Op basis daarvan kunnen ze betrouwbare claims maken. Onze ambitie is om die standaardisering geaccepteerd te krijgen voor heel Europa. Niet voor niets doen partijen als NEN en BASF mee aan de Green Deal.”

Recycling stimuleren

De richtlijn werkt ook een andere kant op. Het is tegelijkertijd een waarborg voor fabrikanten. “Ze hoeven daarmee het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden. Daarmee willen we recycling in onze industrie verder stimuleren. Bij onze eerdere Green Deal ‘Groencertificaten’ hebben we dat effect ook gezien. Een bedrijf als FrieslandCampina werkt inmiddels op grote schaal met biobased producten met een groencertificaat.”

Naar 40% recyclaat in 2030

Op dit moment bestaat ongeveer 15% van het materiaal in de Nederlandse kunststofproducten uit recyclaat. In 2030 moet dat 40% zijn. “Elk jaar groeit het percentage slechts met 1%. We hebben dus een flinke uitdaging. Zeker nu de kosten van virgin door de gedaalde grondstofprijzen laag zijn. Door kosten voor transport en arbeid kun je daar met recycling niet tegenop concurreren.”

Bewuste consumenten

De Green Deal alleen zal niet voor een doorbraak in het gebruik van recyclaat zorgen, denkt De Ruijter. Hij hoopt dat burgers en bedrijven recyclaatproducten gaan omarmen, zoals ze dat bijvoorbeeld ook met fairtrade producten of biologisch voedsel doen. “Bewuste consumenten zijn bereid om zelfs iets meer te betalen. En grote bedrijven in onze Green Deals zoals Unilever en Philips kunnen daarin meegaan.”

Actieplan voor recyclaat

Daarnaast wenst De Ruijter meer inspanningen van de industrie en de overheid. “Er zijn standaarden nodig voor de kwaliteit van secundaire grondstoffen. Ook moet de concurrentie met virgin eerlijker. De milieuwinst van recyclaat zou in de prijs verdisconteerd moeten worden. Het zou mooi zijn als industrie en overheid snel een actieplan voor het toepassen van recyclaat maken.”

Meer weten?

Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat’