Is biodiversiteit op daken het antwoord?

groen dak Zinco
Nieuws |

"Bees are dying at an alarming rate. Amsterdam may have the answer",  kopte NBC News in september. Kort samengevat stond in het artikel dat in onze hoofdstad de bijenpopulatie met 45% is toegenomen sinds 2000 doordat de gemeente een bijvriendelijke omgeving creëert. Hoe realiseer je zo’n faunavriendelijke omgeving? We vroegen het aan Wilco van Heerewaarden, binnen de Green Deal Groene Daken de trekker van het Werkspoor biodiversiteit.

"Wat wij van belang vinden is dat de begroeiing op daken aansluit op de natuurlijke omgeving", legt Van Heerewaarden uit. "Daarom moet er niet alleen naar de technische en esthetische aspecten van daken – uitstraling, gebruik en lichte constructieopbouw - gekeken worden, maar ook voor welke dieren een aantrekkelijke omgeving gecreëerd kan worden. Dat zal in iedere stad anders zijn. Soms zal de focus meer liggen op vogels als de scholekster, mus of merel, terwijl andere keren de populatie insecten en vlinders gestimuleerd moet worden."

Natuurdak

Van Heerewaarden zet zich in om natuurdaken meer onder de aandacht te brengen. "Let wel: iedere vergroening is beter dan een grijs dak, maar niet ieder groendak is ook een natuurdak. Mos-sedumdaken hebben vaak een vrij homogene samenstelling. Deze daken hebben weinig onderhoud nodig, zijn goed bestand tegen de extreme omstandigheden, zowel bij droog als nat weer. Daarnaast toont recent onderzoek aan dat ze (door verdamping) ook uitstekende koelende eigenschappen hebben. Die combinatie maakt deze groene daken zeer zeker aantrekkelijk op een gebouw. Wij beogen echter meer te bereiken en willen de biodiversiteit in de stad stimuleren. Het sleutelwoord om dat te bereiken is variatie."

Aantrekkelijk

"Voor vogels en insecten zijn kruiden, grassen en besdragende dichte struiken bijvoorbeeld erg aantrekkelijk", vervolgt hij. "Insecten en vogels vinden hierin hun voedsel, maar kunnen er ook schuilen. Daarnaast geldt: hoe meer smaken er op een dak te vinden zijn hoe aantrekkelijker de bedekking is voor de fauna. Dat is namelijk wat wij voor ogen hebben; we willen de ecologische structuur in de stad versterken – met natuurdaken als stapstenen. Ik ben ervan overtuigd dat die mogelijkheden er zijn, mits groene en ecologische experts eerder participeren in het bouwproces."

Kwantificeerbaar

De Green Deal heeft om de voordelen van groendaken inzichtelijk te maken een factsheet online gezet. Daarin staat overzichtelijk aangegeven welke winst (blauw)groene daken hebben voor waterschappen, gemeenten, gebouweigenaren, gebruikers, buren, verzekeraars en hypotheekverstrekkers. Ook de waarden van natuurdaken zijn daar concreet terug te vinden. Dertig wetenschappelijke bronnen zijn geraadpleegd en verwerkt in een overzichtelijke grafische weergave van de feiten.

Factsheet Groendak voordelen.