Circl van ABN AMRO eerste gebouw ter wereld met gelijkspanning

Circl ABN AMRO Paviljoen

Het nieuwe ABN AMRO-gebouw Circl aan het Gustav Mahlerplein in Amsterdam, is het eerste gebouw wereldwijd met een gelijkspanningsinfrastructuur. Deze innovatieve DC-installatie opent de weg naar een nieuwe markt met duurzame kantoren op gelijkspanning.

De meer dan 500 zonnepanelen op het Circl-gebouw zijn direct op het gelijkspanningsnet, ofwel DC-net, aangesloten. Dat geeft grote voordelen. Normaal gesproken moet alle energie namelijk eerst nog naar wisselspanning (AC) worden omgezet, waarbij omzettingsverliezen optreden. Het gelijkspanningsnet werkt met een 350V DC-distributiesysteem en met DC-componenten. Deze zijn ontwikkeld door Direct Current BV. Ook is de luchthuishouding op het DC-net aangesloten. Met gelijkspanning ten opzichte van bestaande AC-installaties vallen aanzienlijke besparingen van grondstoffen en energie te behalen.

DC-installatie aanzienlijk goedkoper

Direct Current BV werkt momenteel aan verdere innovatie van het systeem. De DC-installatie kan in een latere fase worden gecombineerd. Een combinatie van energieopslag in batterijen met zonnepanelen maakt het mogelijk een dergelijk gebouw van een veel kleinere netaansluiting te voorzien. Dit maakt een DC-installatie aanzienlijk goedkoper dan een kantoorgebouw op het reguliere wisselspanningsnet. Daarnaast zijn in het gehele gebouw 100W USB-C wandcontactdozen gemonteerd, die hun voeding krijgen vanuit het DC-net. De USB-C stekker gaat de standaardconnectie worden voor alle digitale middelen zoals computers, telefoons, LED-verlichting en media-apparaten. Apparaten die USB-C niet ondersteunen kunnen in Circl gebruikmaken van lokaal ‘opgewekte’ 230V wisselspanning.

Green Deal Gelijkspanning Haarlemmermeer

Direct Current BV ontwikkelt vanaf 2009 DC-componenten om een duurzaam gelijkspanningsnet mogelijk te maken. Het bedrijf zorgde voor een doorbraak op gelijkspanning door de uitvinding van de Current Router, die de netbeveiliging regelt in combinatie met een eigen ontwikkeld operating system Current/OS. Direct Current BV is een van de partijen die betrokken was bij de reeds afgeronde Green Deal Gelijkspanning Haarlemmermeer. Het doel hiervan was de realisatie van een uniek en duurzaam elektriciteitsnetwerk op basis van gelijkspanning in de Haarlemmermeer. CEO Direct Current BV Harry Stokman: “Circl is het resultaat van de Green Deal op gelijkspanning in 2012 en het vertrouwen van het ministerie van Economische Zaken in onze missie in gelijkspanning.”

Meer informatie over de Green Deal Gelijkspanning Haarlemmermeer

Ga naar de website van Green Deals voor meer informatie.