Cirkelstad creëert waarde voor de toekomst

Maldenburchtstraat Nijmegen
Nieuws |

Adviesbureau Kirkman Company helpt organisaties in de publieke en private sector op weg naar een circulaire economie. Zo ondersteunde het bedrijf het platform Cirkelstad Amsterdam bij de opzet van een nieuw ecosysteem. Zo wordt er waarde gecreëerd voor de toekomst. "Daarbij kijken we verder dan het (her)gebruik van materialen. We betrekken waar mogelijk ook sociale aspecten erbij”, vertelt Jelte Hofstra van Kirkman Company.

Kirkman Company neemt deel aan verschillende initiatieven, waaronder C-creators, een van de partners van Cirkelstad. “Cirkelstad is een initiatief van publieke én private ondernemers die op zoek zijn naar circulaire oplossingen voor de bouwsector. De aandacht gaat uit naar het terugbrengen van reststromen in de keten en naar het benutten van alle talenten in de wijk. In Amsterdam zijn we 2 jaar actief. In de eerste fase is een actief ecosysteem opgezet en zijn er verschillende pilotprojecten gestart”, zegt Hofstra.

Nieuw ecosysteem

Een nieuw ecosysteem ontwikkelen gaat echter niet zonder slag of stoot. “Om circulaire materialen succesvol in te zetten, moeten deze ook in voldoende mate beschikbaar zijn. Daarbij ervaart Cirkelstad uitdagingen die iedere startup kent: vraag en aanbod sluiten niet naadloos op elkaar aan. Bijvoorbeeld omdat reststromen niet altijd beschikbaar zijn op het moment dat er vraag naar is. Om dit te ondervangen moeten we opschalen en meer bewustwording creëren.” Dat heeft tijd nodig volgens Hofstra.“Circulair denken en ondernemen vergt bij iedere organisatie een omslag van de bedrijfscultuur. Zelfs bij organisaties die nu de eerste stappen zetten. Vaak houdt maar 1 persoon binnen een organisatie zich met de circulaire economie bezig. Hij of zij moet daarom ook binnen de eigen gelederen pionierswerk verrichten.”

Laaghangend fruit

Waar Hofstra op wijst is dat circulair ondernemen veel meer is dan alleen het hergebruik van materialen. “De eerste gedachten gaan meestal uit naar de harde materialen, maar reststromen inzetten als nieuwe grondstoffen is slechts het laaghangende fruit. Wat wij willen bereiken is dat circulair ondernemen voor iedereen relevant is. De nadruk ligt dus niet alleen op de technische bovenstroom, maar vooral ook op de menselijke onderstroom. Daarom leidt Cirkelstad medewerkers op, betrekt zij andere relevante partijen bij het ecosysteem en staan de menselijke aspecten centraal. Door echt samen te werken en elkaars taal te spreken, ontstaan namelijk nieuwe zienswijzen en oplossingen.”

Economisch perspectief

Interessant is dat Hofstra circulariteit meer belicht vanuit een economisch perspectief dan vanuit een idealistisch standpunt. “De circulaire economie vormgeven begint op productniveau. Maar er moet urgentie zijn. Ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd dat we oplossingsgerichter worden als er té veel reststromen van een bepaald materiaal vrijkomen.”

Circulair is goedkoper

De vraag is echter: moeten we dan niet sectoroverschrijdend gaan denken? “De verschillende sectoren zijn daar helaas nog niet aan toe. Circulariteit is nog geen gemeengoed. Bovendien strijden we nog tegen een aantal vooroordelen. Bijvoorbeeld dat circulaire oplossingen duurder zijn. Als je naar de Total Cost of Ownership (TCO) kijkt zijn de kosten gelijk en vaak zelfs goedkoper. Alleen de kostenverdeling is anders: de investeringskosten zijn lager en de onderhoudskosten hoger. Voor de inkoopfunctie is dat een struikelblok. Door de impact van circulair ondernemen meetbaar te maken – waar we mee bezig zijn - is straks een beter vergelijk mogelijk.”

Meer weten?