Compost is geen afval meer

03 Twence

Compost exporteren is niet eenvoudig. De reden is dat compost wordt gezien als een afvalstof. Eind vorig jaar is daar door de Internationale Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR) verandering in gekomen. De compost die wordt geproduceerd door Twence heeft de einde afvalstatus gekregen, waardoor het een volwaardig product is op de Nederlandse markt, maar ook export naar het Verenigd Koninkrijk een stap dichterbij is gekomen. “In de NSRR wordt voor verschillende afvalstromen gekeken hoe we de kringloop internationaal kunnen sluiten”, vertelt Wim de Jong van Twence. “Bij Twence ligt de focus op compost. We willen deze exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Ondanks dat in beide landen compost wordt gemaakt uit gft en groenafval én de samenstelling van de compost en het productieproces (composteren) vrijwel gelijk zijn, komt er bij export meer kijken.”

Kwaliteitsborging

Waar het om gaat, vertelt De Jong, is dat de kwaliteitsborgingsystemen verschillen. “Om die ongelijkheid op te heffen zijn er twee routes die je kunt bewandelen: het Nederlandse kwaliteitsborgingssysteem aanpassen aan de Engelse eisen en voorleggen aan de Engelse auditorganisatie of de Nederlandse status laten erkennen door de Engelse overheid. De eerste optie is lastig omdat hierbij het hele systeem onder de loep wordt genomen, inclusief zeer specifieke Engelse eisen en verschillende administratieve voorwaarden. Daarom willen we van deze route afzien.” De tweede optie is om de Nederlandse ‘einde afvalstatus’ en het gebruik van het Nederlandse kwaliteitsborgingssysteem door Twence te erkennen in het Verenigd Koninkrijk. “Daarbij wordt uitgegaan van het gelijkswaardigheidsprincipe en wordt de compost beoordeeld op de kwaliteit van het proces en het product. De einde afvalstatus is daarvoor van groot belang en die is inmiddels verkregen, nu wachten we op instemming van de Engelse certificeringsorganisatie.”

Harmonisering wetgeving

Wat deze pilot toont is hoe belangrijk harmonisering van regelgeving is. Ondank dat de goede wil er is van zowel de Nederlandse en Engelse overheid als de bedrijven die erbij betrokken zijn, blijft beoordeling van elkaars regelgeving lastig. “Het is een lang traject en we hopen dat wederzijdse erkenning van elkaars certificeringssysteem in de toekomst soepeler zal verlopen. Dat is ook een van de redenen om samen op te trekken in de Green Deal NSRR.” Maar gaat dat ook op na de Brexit? De Jong: “We verwachten dat de Brexit een beperkt effect zal hebben op de afspraken die nu worden gemaakt. De Engelse regering heeft namelijk aangegeven dat alle Europese wetten en afspraken die voor de Brexit van kracht zijn een op een worden overgenomen.”