Dealen met het Klimaatakkoord

Dealen met het klimaatakkoord
Nieuws |

Over 30 jaar stoppen we niet meer bij de benzinepomp, staan de aardappels niet meer op het vuur én stoot de industrie geen broeikasgassen meer uit. Boeren worden behalve voedselproducent ook leverancier voor chemie- en energiebedrijven. En de elektrische auto’s  worden gevoed door zonne-energie, aangevuld met windenergie. Kortom: Nederland wordt klimaatneutraal en alle innovatiekracht is nodig. De Green Deals dragen daaraan bij.

Het in juni gepresenteerde Klimaatakkoord zal grote invloed hebben op de manier van leven die we nu als ‘normaal’ beschouwen. Het akkoord wordt omschreven als ambitieus, krachtig en nodig. En ja, er is ook kritiek. De industrie kan nog meer doen, niet alle technieken die in het akkoord worden genoemd zijn al volwassen en met de koeling van gebouwen (nummer 1 op de Drawdown-lijst) wordt geen rekening gehouden, omdat volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (bron: NRC) ‘het effect van incidentele, zeer warme perioden op het extra energieverbruik beperkt is’. Maar Diederik Samsom, voorzitter van de klimaattafel gebouwde omgeving liet weten: “Dan zullen ze dat de eerstkomende keer wel moeten doen.”

Green Deals als motor

Er is dus nog werk aan de winkel, maar de positieve geluiden overheersen. Vriend en vijand zijn het er over eens dat we als land klimaatneutraal kunnen worden als iedereen bijdraagt, we investeren in onze kenniseconomie én doen waar we goed in zijn: innoveren. De Green Deal-aanpak fungeert al sinds 2011 als motor en wordt in het Klimaatakkoord veelvuldig genoemd. Meer dan tien deals met naam en toenaam, zoals Aquathermie, Autodelen, Circulair Inkopen en Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten, maar wie tussen de regels door leest, ziet dat bijna alle 230 Green Deals een bijdrage lever(d)en.

Green Deal aanmelden

Om het Klimaatakkoord gestalte te geven, zijn sterke coalities nodig. Binnen de Green Deals wordt de innovatiekracht van ondernemers versterkt door de samenwerking met de overheid en kennisinstellingen. Een aanpak die de afgelopen jaren erg effectief bleek. Daarom nodigen we u als bedrijf, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid uit om duurzame initiatieven aan te melden. Op de website staat waaraan uw initiatief moet voldoen.

Drawdown

De Green Deals die in het Klimaatakkoord worden genoemd zijn volgens Drawdown zeer effectieve maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zo staat bijvoorbeeld een lagere CO2-uitstoot door slimmere stadslogistiek (GD ZES) op plaats 26 in het boek van Paul Hawken, gevolgd door verduurzaming van de scheepvaart (32) en het stimuleren van warmtepompen (42). Aquathermie door energie te winnen uit afval(water) staat op plek 68 en maatregelen om vrachtvervoer te verduurzamen op 40.