Drawdown opent een schatkamer met oplossingen

Dradown
Nieuws |

Hoe kunnen we de dreigende klimaatverandering keren? Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door Paul Hawken in ‘Drawdown, het meest veelomvattende plan ooit om klimaatontwrichting te keren’. Zijn boek stond maandenlang op de bestsellerlist van de New York Times.

Het boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, zeer toegankelijk, mooi geïllustreerd, het brengt 80 klimaatoplossingen en 20 innovaties in kaart. Wat Drawdown echt onderscheidt, is dat het de oplossingen op impact heeft doorgerekend, ze ordent én hoop geeft. Komende tijd zullen we verkennen hoe Green Deals bijdragen aan deze oplossingen.

Voor de term ’drawdown’ is geen Nederlands woord beschikbaar; het is het moment dat een stijgende lijn verandert in een neerwaartse. Dat omslagpunt voor de wereldwijde CO2-uitstoot is nog niet bereikt en ook niet als doel gedefinieerd. Dat zette Sven Jense van Climate Cleanup Foundation aan het denken. Hij haalde Drawdown naar Nederland en vertaalde het boek met Maurits Groen. “Alle oplossingen zijn schaalbaar, financieel uitvoerbaar en rendabel. Daardoor is het voor iedereen interessant.”

Iedereen kan bijdragen

Net als de Green Deals heeft Drawdown een praktische insteek. Jense: “We willen denken in oplossingen en doelen stellen. Daar zijn ondernemers voor nodig die het verschil kunnen en willen maken én opereren vanuit hun eigen kracht en expertise.” Maar ook anderen moeten instappen - overheden, onderwijs en consumenten - want iedereen kan bijdragen. Er is namelijk niet één beste oplossing”.

Drawdown geeft van elke oplossing aan wat de kosten zijn en de potentiële CO2-reductie. Effecten worden gerangschikt, maar Hawken toont vooral dat iedere sector kan bijdragen. Ook het onderwijs, want door meisjes in ontwikkelingslanden beter op te leiden krijgen zij minder en gezondere kinderen. De landbouw, die zo belangrijk is voor de bodemgesteldheid, de energiesector, het transport, de bouw en iedereen die met voedsel te maken heeft. Want alleen samen kunnen we de cirkel rond maken.”

Jense voegt daaraan toe: “Het klimaatprobleem is zo complex en alles is zo verweven dat er geen silver bullet bestaat. Pas als oplossingen elkaar versterken bereiken we het punt van drawdown. Met die nieuwe manier van denken hebben we parlementariërs, ministeries en financiële instellingen benaderd en het boek overhandigd.”

Inspirerende safari

De komende tijd zullen we in de nieuwsbrief Green Deals aandacht besteden aan Drawdown en de relatie met Green Deals. De Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens draagt bijvoorbeeld bij aan oplossing 32. En de Green Deal Soja in Nederland draagt bij aan oplossing 4 uit het boek, een Plantaardig dieet. In Drawdown zegt Hawken hierover: ‘Het overstappen op een plantaardig dieet is misschien wel de meest effectieve manier waarop een individu klimaatverandering kan tegengaan’. En zo neemt hij als een gids zijn lezers mee op een inspirerende safari door een woud met duurzame oplossingen.

Kijk op de website van Drawdown voor meer informatie.