Duurzaamheidsdenken in GWW stevig geworteld door Green Deal

Grond weg en waterbouw duurzaam
Nieuws |

Een in alle opzichten duurzamere infrastructuur. Dat is het streven van de in 2017 ondertekende Green Deal Duurzaam GWW 2.0, waaraan meer dan honderd partijen deelnemen. Zij spraken af om duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure te borgen en een duurzame aanpak te ontwikkelen aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Bijna tweeënhalf jaar later zijn al grote stappen gezet, en het streven is om volgend jaar 100 procent van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten volgens de afspraken van de Green Deal uit te voeren.

Procesaanpak

Duurzaam GWW 2.0 richt zich op de procesaanpak. Duurzaamheid is daarbij integraal onderdeel van alle fasen, van uitvraag tot opdrachtverlening, uitvoering en onderhoud. In de uitvraag worden bedrijven bijvoorbeeld al aangespoord om te werken met materieel dat lage emissies heeft. Bij de aanbesteding is er gunningsvoordeel voor bedrijven die al goed presteren op het gebied van CO2-reductie. In de uitvoering en het onderhoud zijn er stimulansen om te werken met biobased of gerecyclede materialen met een lagere milieubelasting.

De aanpak is inmiddels stevig geworteld in de sector en wordt op grote schaal toegepast. Van kleine klussen als de renovatie van een wegdek of de plaatsing van straatmeubilair, tot aan megaprojecten als de aanpak van de Afsluitdijk of de geluidssanering van het hele Nederlandse spoorwegnet. Daarnaast wordt er in de aanpalende Green Deal Het Nieuwe Draaien gewerkt aan verduurzaming van het materieel. Sinds vorig jaar loopt daar een praktijkproef met experimentele werktuigen die lagere emissies hebben dan traditionele diesels. Ook wordt het bedienend personeel getraind in duurzaam werken.

Eén rekenmethode

Om de duurzaamheidsprestaties van projecten, bouwwerken en materialen goed te kunnen berekenen en vergelijken, worden ze allemaal langs dezelfde meetlat gelegd. Die rekenmethode, DuboCalc genaamd, brengt alle milieueffecten terug tot één getal: de Milieu Kosten Indicator (MKI). Hoe lager de MKI van een plan, hoe hoger het gunningsvoordeel dat een marktpartij bij de aanbesteding kan krijgen. De MKI kan ook worden gebruikt om boven- en ondergrenzen aan te geven, zodat de markt weet waar ze aan toe is.

DuboCalc wordt nu al ingezet in de voorbereidingsfase van contracten. Het doel van Duurzaam GWW is dat de berekening uiteindelijk ook al plaatsvindt in de planvorming en -uitwerking. Speciaal voor kleinere projecten en onderhoud is er bovendien een vereenvoudigde methode ontwikkeld. Voor bijvoorbeeld de simpele renovatie van een stuk wegdek, kan de uitvoerder inmiddels kiezen uit een aantal vooraf doorberekende en goedgekeurde asfaltmengsels, zodat er geen volledige MKI-berekening hoeft te worden gedaan. Zo’n zelfde model wordt ook ontwikkeld voor de duurzame toepassing van beton.

Meer weten?

Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Eerdere verhalen over deze Deal:
Nijmegen maakt circulair concreet in aanbesteding Malderburchtstraat
Gerecycled asfalt, biodiesel en duurzaam beton maken weg- en waterbouw groener

Het Nieuwe Draaien:
Training, educatie en technische maatregelen bij Het Nieuwe Draaien

Bij Rijkswaterstaat:
Wat is de opbrengst van 3 jaar Green Deal Duurzaam GWW 2.0?