Duurzame sportvelden in Deventer dankzij organische bemesting

Sportveld in Deventer met organische bemesting
Nieuws |

Hoe onderhoud je sportvelden zonder chemische bestrijdingsmiddelen? Veel gemeenten en sportverenigingen buigen hun hoofd hierover. Vanaf 2020 moet het onderhoud van sportterreinen namelijk duurzaam zijn. Dit is de doelstelling van de Green Deal Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden.

Dat duurzaam onderhoud kan, bewezen 6 Drentse en Overijsselse gemeenten. “Maar we zijn er nog niet”, zegt Hans Prinsen van Het Groenbedrijf in Deventer. “In 2015 werd duidelijk dat sportvelden anders onderhouden moeten worden. Weliswaar kregen we 5 jaar de tijd om de omschakeling te realiseren, maar daar wilden we in Deventer niet op wachten. Liever wilden we in een vroegtijdig stadium zoveel mogelijk ervaring opdoen. Daarom namen we contact op met adviesbureau CLM om ons te ondersteunen. Zij brachten ons vervolgens in contact met EcoStyle”, legt Prinsen uit.

“En samen met EcoStyle is in 2018 de bemesting aangepast op een sportcomplex in onze gemeente waar meerdere sporten worden beoefend. De bemesting die we hier gebruiken bestaat voor 100% uit organische stoffen, waardoor de bodem gezonder wordt."

Minder onkruid

Is aan het sportveld ook te zien dat er organische meststoffen zijn gebruikt, vragen we Prinsen. “Na een half seizoen is het nog moeilijk om er al gelijk een conclusie aan te verbinden, maar ik heb het idee van wel. De mat ziet er frisser uit en ik heb het idee dat de onkruiddruk minder is. Maar dit moeten we nog verder onderzoeken, want ook de warme droge zomer kan van invloed zijn geweest.”

Omschakeling naar organische bemesting

Een ander aandachtspunt voor de groenbeheerder is de omschakeling voor verenigingen. “Wij beheren een groot deel van de sportterreinen in Deventer, maar niet allemaal. Sommige velden worden beheerd door vrijwilligers van de sportclubs. Daarnaast nemen alle vereniging een deel van het onderhoud voor hun rekening. Wij leveren dan de materialen, maar de onderhoudswerkzaamheden worden deels door hen uitgevoerd.”
Dat betekent dat Het Groenbedrijf kennis moet delen.

“En dat doen we ook. Laatst zijn we langsgegaan bij de verenigingen in Colmschate en Schalkhaar. We geven praktische tips én wijzen de onderhoudsploegen en de besturen er nog een keer extra op dat ze in 2020 geen chemische middelen meer mogen gebruiken.”

Exoten

We vroegen Prinsen naar de uitdagingen die hij de komende jaren verwacht. “De trainingsvelden onkruidvrij houden is er een van. Maar er zijn ook een aantal zaken die niet veranderen. Het bestrijden van engerlingen is zo’n voorbeeld. Waar ik echter zeer geïnteresseerd in ben, is welke (nieuwe) onkruiden we komende jaren tegen gaan komen. De ervaring leert dat exoten moeilijk te bestrijden zijn. Maar het kan ook dat inheemse onkruiden juist de groei van uitheemse soorten tegengaan. Hoe dat zich ontwikkelt, is dus afwachten.”

Meer weten?

Green Deal Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden