Ecologisch maaien en sinusmaaien hebben snel effect

Sinusmaaien
Nieuws |

Wie in Google-maps inzoomt op de Hondsbossche Zeewering, ziet slingerende paden door het groen lopen. Dit is geen versiering, noch was de maaier de weg kwijt. Deze sinusvormige paden hebben als doel de biodiversiteit te stimuleren. Een methode die succesvol is, blijkt als we spreken met Anthonie Stip van de Vlinderstichting en Jeron Boellaard van groenaannemer Krinkels.

Binnen de Green Deal Infranatuur wordt door diverse partijen ervaring opgedaan met sinusbeheer: er wordt gemaaid in golfpatronen. Vier van deze projecten bevinden zich in de provincie Noord-Holland: de Hondsbossche Zeewering, de Zeedijk in Assendelft en de bermen in Zuid-Kennemerland en IJmond.

‘Door sinusmaaien ontstaan windluwe plekken en worden de bloeiperioden van kruiden, planten en bloemen verlengd. Hierdoor kunnen rupsen zich ontwikkelen tot vlinders en ontstaat een rijkere vegetatie’, legt Stip, ecoloog bij de Vlinderstichting, uit. ‘Zelfs in het droge jaar 2018 was dat meetbaar. We hadden verwacht dat het enige tijd zou kosten om de effecten van sinusmaaien te zien, maar al na een jaar waren er meer vlinders op de Zeedijk dan op referentiestukken. En ook de zeldzame Argusvlinders bij de Hondsbossche Zeewering profiteerden van de nieuwe ruimte die zij kregen, omdat er zelfs tijdens de extreme droogte nog genoeg groen en voeding was.’

Slingeren

Die positieve resultaten roepen de vraag op: is sinusmaaien overal mogelijk? Volgens Stip is het pas interessant als de berm breed genoeg is. ‘Je moet namelijk kunnen slingeren.’ Waarop Boellaard van Krinkels, die als gebiedsaannemer voor de provincie Noord-Holland onder meer het groenbeheer uitvoert in Zuid-Kennemerland en IJmond, aanvult: ‘Tien meter is de minimale breedte. De eerste meter langs de weg moet laag gemaaid zijn in verband met de veiligheid, maar ook sloten moeten we vrijhouden voor het beheer. En vervolgens dient er genoeg ruimte over te zijn om kronkelende paden te maken.’
Op Google Maps (zoekterm: Hondsbossche Zeewering) is goed te zien dat er twee paden bijna evenwijdig aan elkaar lopen.
‘Eerst maken we de paden en later wordt het middendeel eruit gemaaid’, legt hij uit.

Vegetatie verandert

Opvallend is het enthousiasme waarmee Boellaard vertelt over duurzaam bermbeheer. ‘Sinusmaaien is daar een onderdeel van. Wij kwamen hier in 2016 mee in aanraking. Achteraf denk ik wel eens: vreemd dat we vroeger nooit nadachten over een goed en mooi bermbeheer. Nu we duurzamer met de bermen omgaan, zien we de vegetatie veranderen. Er staan meer kruiden, zoals goudhaver, witbol en pijpenstrootjes. Door bermen anders te maaien, kunnen we zo veel kwaliteit toevoegen. Dat sluit ook aan bij de doelen van de provincie Noord-Holland, onze opdrachtgever voor het gebied. Ook die is heel enthousiast over deze aanpak!’

Hij vertelt ook dat duurzaam maaien een omslag in werken betekent. ‘We kijken steeds opnieuw hoe we onze kwaliteit kunnen verbeteren door ons maaibeheer aan te passen aan de mogelijkheden in de berm. In Noord-Holland inventariseerden we eerst de bermen die voor sinusmaaien geschikt zijn. Bureau Waardenburg – waarmee we samenwerken – hanteert hiervoor onder meer de Nectarindex, maar inmiddels brengen we ook de ecologische waarde in beeld. Zoals bij de Zeeweg in Bloemendaal. Deze weg scoort laag op de Nectarindex, maar heeft een bijzondere vegetatie.’

Nieuwe inzichten

Daarnaast leidden de nieuwe inzichten tot een verandering in werkwijzen. ‘Binnen ons bedrijf zorgen we er voor dat machinisten een goede uitleg en aansturing krijgen. Daarnaast kijken we veel beter naar een gebied en de inrichting. Kunnen we bijvoorbeeld minder maaien? Is sinusmaaien een optie? En - als er niet voldoende ruimte is - kunnen we dan bijvoorbeeld mozaïekmaaien of minder maaien om de biodiversiteit te stimuleren? Iedereen binnen ons bedrijf denkt hierover mee.’

Meer weten?

Green deal Infranatuur