Een geslaagde energietransitie begint van onderop

6 energietransitie

‘Een geslaagde energietransitie begint van onderop’, met die kop opent de net gelanceerde website www.regionale-energiestrategie.nl. De website is één van de resultaten van de Green Deal regionale energiestrategieën.

De Deal Pilots Regionale Energiestrategieën biedt bedrijven, burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om in een vijftal pilots samen met de lokale, regionale en nationale overheid te werken aan groene groei en ervaring op te doen om - de aanpak die met deze Deal toegepast wordt - te verbreden. Initiatieven uit de samenleving staan daarbij aan de basis van de pilots.

Informatie

Op de nieuwe website is informatie te vinden over de Green Deal, de regio’s en de ondersteuning die de regio’s krijgen. De 5 pilotregio’s West-Brabant, Hart van Brabant, Midden-Holland, Friesland en Drechtsteden en 2 ‘goed op weg’-regio’s Noord-Veluwe en Metropool Regio Eindhoven werken in het kader van de Deal Pilot Regionale Energiestrategieën een jaar lang aan een regionale energiestrategie.

Aantrekkelijk aan de website is dat er veel aandacht wordt gegeven aan lokale initiatieven, hoe mensen het verschil maken en dat er ook per gemeente duidelijk wordt omschreven welke inspanningen er worden verricht.

Downloads