Eerste Duurzame Tegel met huishoudelijk restafval

04 Duurzame Tegel - wethouder
Nieuws |

In de gemeente Duiven is eind 2017 de eerste Duurzame Tegel gelegd. Een primeur voor Nederland. De tegel is gemaakt van gerecyclede bodemassen, onder andere uit de gemeente Duiven zelf. De tegel is net zo schoon en veilig als een normale stoeptegel.

“De eerste Duurzame Tegel is gemaakt van bodemassen; deze komen vrij bij de warmte- en energiewinning uit huishoudelijk afval”, aldus Rob Bleijerveld, manager R&D bij Mineralz, een dochteronderneming van Renewi. Duiven is de eerste gemeente waar de Duurzame Tegel in de straten is gebruikt. “Daarnaast is de tegel net zo schoon en veilig als een 'normale' stoeptegel.”

Waardevolle grondstoffen terugwinnen

Om tot de productie van deze schone, veilige en duurzame tegel te komen is vijf jaar onderzoek voorafgegaan. Bleijerveld legt uit hoe het proces in zijn werk gaat: “In de afvalenergiecentrale van de afvalverwerkingscentrale (AVR) in Duiven wordt huishoudelijk afval omgezet in warmte en energie. De AVR levert de ruwe bodemassen die hierbij vrijkomen aan Mineralz op haar locatie in Zevenaar. Wij werken vervolgens de ruwe bodemassen op. Dat houdt in dat wij de non-ferro’s en metalen zoals koper en aluminium eruit halen. Het percentage metalen bedraagt vaak al gauw zo’n 10 tot 12%. Zo winnen we waardevolle grondstoffen die door huishoudens niet apart zijn gescheiden, alsnog terug.” Wat overblijft is een zogenoemde minerale fractie, die wordt gewassen om hem geschikt te maken voor de toepassing in betonwaren. Het resultaat is het FORZ® granulaat, een duurzame, schone en veilige zand- en grindvervanger. “Dat leveren we aan betonproducent De Hamer, die het als basis gebruikt voor de Duurzame Tegel.”

Circulaire economie

Op deze manier leveren de partners gezamenlijk een concrete bijdrage aan de transitie naar een circulaire economie. De productie van de eerste Duurzame Tegel is het resultaat van een samenwerking tussen Betonindustrie De Hamer, Afval- en energiebedrijf AVR en Mineralz. De partners geven met deze tegel invulling aan de Green Deal Verduurzaming nuttige toepassing AEC-Bodemassen. “Behalve tegels krijgt elke gemeente een op maat gemaakte communicatiecampagne meegeleverd”, vervolgt Bleijerveld. “Zo kunnen de inwoners zien wat hun gemeente doet aan een circulaire economie. Het verhaal achter deze duurzame tegel slaat goed aan, juist omdat het eigen afval zo zichtbaar weer terugkomt in het eigen straatbeeld.” De volgende stap in 2018 is om het concept verder uit te dragen, ook binnen andere gemeenten in Nederland. Bleijerveld: “Samen met AVR en Betonindustrie de Hamer zal Mineralz in de komende maanden in meer gemeenten de Duurzame Tegel introduceren. Daarnaast zijn we in november met de gemeente Duiven gestart met het organiseren van workshops circulair inkopen. Daarmee willen we een voorzet geven richting overheden. Innoveren is mooi maar is alleen effectief als dat door de hele keten wordt opgepakt. Daar hebben we elkaar bij nodig.”

Meer informatie

Bekijk het animatiefilmpje over de Duurzame Tegel