Europese lof voor circulaire aanpak Nederland en Green Deals

Evalulatie EU plastic en afval green deals
Nieuws |

Nederland bekleedt binnen de Europese Unie een toppositie op het gebied van de circulaire economie. Daarnaast lopen we in Europees verband voorop als het gaat om duurzaam inkopen en aanbesteden door de overheid. Het programma Green Deals is daarbij ‘een van de innovatiefste manieren om obstakels voor groene ontwikkelingen te overwinnen’. Dat concludeert de Europese Unie in de net verschenen tweejaarlijkse Evaluatie Uitvoering EU-Milieubeleid 2019.

De EU is in het uitgebreide overzicht vooral lovend over wat Nederland presteert op het terrein van de circulaire economie. ‘Het land is een voorbeeld voor publiek-privaat partnerschap en presteert het best op het gebied van hulpbronnenproductiviteit. Kleine bedrijven worden steeds meer circulair en het recyclingpercentage van stedelijk afval behoort tot de hoogste van de EU. "Nederland circulair in 2050" is een van de meest verregaande programma's in de EU’, aldus de evaluatie.

Pluim voor duurzaam inkopen

Daarnaast krijgt ons land een dikke pluim voor duurzaam inkopen: ‘Het aantal groene overheidsopdrachten ligt al hoger dan de aanbeveling van de Europese Commissie. Nederland beschikt over een aantal werkwijzen voor circulair aanbesteden, en het programma "Green Deals" is van start gegaan met een aantal pilots en richtsnoeren voor functionele specificaties’. De EU prijst de publiek-private samenwerking in en het open karakter van de Green Deal Circulair Inkopen, waar inmiddels 52 partijen aan deelnemen en waarbij iedere organisatie die mee wil doen zich kan aansluiten.

Er is nog meer lof voor de Green Deals vanuit Brussel. Zo blijft Nederland het in de ogen van de EU goed doen op het gebied van afvalbeheer en groene overheidsopdrachten, ‘waarbij het Green Deals-programma helpt om pilotprojecten op te zetten’. Ook de Nederlandse aanpak van “bouwen met de natuur”, waardoor binnen andere functies natuurwaarde wordt gecreëerd, vindt Europese waardering. ‘Nationale en lokale autoriteiten, bedrijven en NGO's werken door middel van Green Deals samen om de natuur op te nemen in de infrastructuur, zoals snelwegen, spoorlijnen en waterwegen’. Een voorbeeld is de Green Deal Infranatuur.

Nederland voorbeeld door Green Deals

De Green Deals zijn volgens de EU ook een goede manier om duurzame projecten te stimuleren en te financieren. ’Nederland blijft efficiënt gebruikmaken van EU-financiering en -kredietmogelijkheden. Dankzij de inzet van Green Deals is het land ook een voorbeeld op het gebied van nationale groene financiering’, concludeert de Unie in de evaluatie. Verschillende projecten worden overigens mede door de EU gefinancierd.

Punten van zorg

Naast lof heeft Brussel ook nog zorgen. In de evaluatie van 2017 werd vastgesteld dat de belangrijkste uitdagingen voor Nederland lagen in verbetering van de water- en luchtkwaliteit en op het gebied van de biodiversiteit. Op die terreinen is enige vooruitgang geboekt, schrijft de EU nu, maar er is nog werk aan de winkel.
De waterkwaliteit lijdt nog onder te hoge nutriëntenconcentraties in oppervlaktewater, en er is te weinig progressie op het gebied van nitraatuitspoeling. ‘Voor volledige naleving moet vooruitgang geboekt blijven worden’, aldus de EU. Op het gebied van luchtkwaliteit spreekt de evaluatie van ‘enige vooruitgang’ bij het verminderen van het aantal gebieden dat niet aan de normen voldoet, maar de luchtkwaliteit blijft ‘een punt van zorg.’

Ook op het vlak van natuurbehoud en biodiversiteit ziet de EU nog ‘veel ruimte voor verbetering’, ondanks enige vooruitgang. ‘Habitatversnippering, atmosferische stikstofdepositie, verdroging en verzuring hebben gevolgen voor het Natura 2000-netwerk, dat nog altijd kleiner is dan het EU-gemiddelde. Bovendien blijven de vogelpopulaties in landbouwgebieden ondanks nationale beschermingsmaatregelen aanzienlijk slinken’, aldus de evaluatie.

Meer weten?

Lees hier de ‘Evaluatie Uitvoering EU-Milieubeleid 2019 (pdf)