Financiering van zonnepanelen op bedrijfsdaken makkelijker

Financiering van zonnepanelen op bedrijfsdaken makkelijker
Nieuws |

Op de daken van bedrijven in Nederland zou je vaker zonnepanelen verwachten. Met de vele vierkante kilometers die beschikbaar zijn, is er ruimte genoeg. Maar het is juridisch ingewikkeld om de financiering rond te krijgen. Nederlandse banken namen initiatief tot ontwikkeling van een standaardakte. Deze maakt financierbaarheid van zonnepanelen op daken van bedrijven makkelijker.

Zonnepanelen op daken van bedrijven zijn interessant voor de eigenaren vanwege extra inkomsten en de waardeontwikkeling van het vastgoed. “Daarom benaderen exploitanten van zonnepanelen vaak eigenaren van bedrijfsvastgoed met de vraag of zij hun dakoppervlak beschikbaar willen stellen voor de plaatsing van zonnepanelen”, vertelt Rik Aertsen. Hij is jurist bij ING, een van de banken die meedacht over de ontwikkeling van de standaardakte. Een initiatief dat voortkomt uit de Green Deal Financiering Duurzame Energieprojecten. ING trok hierin samen op met de andere Groenbanken van ABN AMRO, ASN, Rabo en Triodos.

Opstalrecht

“Maar de financiering van zulke projecten is vrij complex, doordat er verschillende partijen bij betrokken zijn. En die partijen hebben vaak verschillende belangen”, aldus Aertsen. “Zo wil de exploitant van zonnepanelen zekerheid dat hij eigenaar blijft van de panelen.” Ons privaatrecht stelt namelijk dat het eigendomsrecht van zaken die lange tijd op een gebouw zijn gemonteerd over kan gaan op de gebouweigenaar. Om dat te voorkomen moet een exploitant naar de notaris om een opstalrecht te vestigen. “Het opstalrecht zorgt voor een scheiding van eigendom van het gebouw en van de panelen. Financiers van zonnepanelenexploitanten vragen daar ook vaak om.”

Om het opstalrecht te vestigen is de medewerking nodig van de gebouweigenaar. Maar daarnaast ook van diens hypotheekverstrekker. En die stelt daar weer voorwaarden aan, zoals de garantie dat zonnepanelen geen schade toebrengen aan het onderpand. De exploitant, de gebouweigenaar en de hypotheekverstrekker moeten daarover goede afspraken maken en vastleggen bij de notaris. Verder is ook de huurder van het gebouw partij in zulke projecten.

Standaardakte

“In juridische termen heet dit een ‘dakverhuurconstructie met opstalrecht’, vertelt Aertsen. “Bij grootschalige projecten is er voldoende geld en tijd voor maatwerkafspraken. Maar bij kleinere projecten kan dit vaak niet. Daardoor komen zonnepaneelprojecten soms niet van de grond. Dat vonden we jammer, dus daar hebben we een oplossing voor gezocht.”

Aertsen ging in gesprek met de NVB en juristen van de banken. Daarin ontstond het idee om een standaardakte te ontwikkelen voor de vestiging van het opstalrecht in deze situatie. Bij de uiteindelijke ontwikkeling daarvan waren vele partijen betrokken: banken die zakelijk vastgoed financieren, banken die zich bezighouden met duurzame energieprojecten, vertegenwoordigers uit de zonnepanelenbranche, vastgoedtaxateurs, de beroepsvereniging van notarissen, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), RVO en de overheid.

Stapje naar verduurzaming

De standaardakte is nu klaar. Wie kan hem gebruiken? Aertsen: “Alle partijen die betrokken zijn bij de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsvastgoed. Het is een modelakte. Partijen kunnen hem gebruiken als startpunt voor het maken van afspraken en zelf aanpassen.”

Aertsen meent dat er een breed draagvlak is voor deze akte, omdat er zoveel partijen bij de ontwikkeling zijn betrokken. “De akte houdt rekening met de belangen van alle betrokkenen. Het is mogelijk een klein stapje op weg naar financiering van duurzame energieprojecten en naar verduurzaming van onze energievoorziening.”

“Samen met de andere groenfondsen en groenbanken én in samenwerking met de overheid gaan we de groep financierbare innovatieve energieprojecten vergroten, zodat we nog meer duurzame meters kunnen maken in de energie-transitie”, aldus Itske Lulof, voorzitter van het Beraad Groenfondsen van de NVB en Director Energy & Climate van Triodos Investment Management. “Het is bedoeling dat er obstakels worden weggenomen in de financiering van non-mainstream projecten: nieuwe technologieën, kleine projecten, nieuwe vormen. Deze standaardakte zonnepanelen is daar een prachtig voorbeeld van!” Lulof ondertekende deze Green Deal in 2013 namens de deelnemende banken.

Download de standaardakte voor de vestiging van opstalrecht en toelichting op de site van nvb.nl.