Financiering zonnepanelen bedrijfsdaken bij erfpacht en leaseconstructies

Zonnepanelen op dak
Nieuws |

In 2018 introduceerde de bankensector een ‘Modelakte opstalrecht zonnestroomsystemen op bedrijfsdaken’. Daar worden nu twee nieuwe varianten modelakten aan toegevoegd, die bedoeld zijn voor situaties waarin een andere partij dan de gebouweigenaar zonnepanelen op bedrijfsdaken plaatst en exploiteert  (bij erfpacht en in operational lease-constructies). De financiering is dan ingewikkeld, omdat er dan sprake is van meerdere hypotheken en meerdere financiers.

De akten vereenvoudigen dat proces, wat een stimulans geeft aan het opwekken van duurzame energie. Er zijn namelijk genoeg daken én gebouweigenaren die eenvoudig kunnen verduurzamen door zonnepanelen op hun dak. Deze nieuwe akten zorgen voor de juridische kaders waarbinnen ieders belang wordt gediend.

De akten zijn in het kader van de Green Deal Expertisecentrum financiering duurzame energie ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Banken, met medewerking van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Meer weten?

Lees het artikel van NVB.nl

Wilt u de akten en toelichtingen gratis downloaden? Dat kan via de website van NVB.