Gerecycled asfalt, biodiesel en duurzaam beton maken weg- en waterbouw groener

Wegwerkers verrrichten vernieuwen het wegdek ©EBN
Nieuws |
Beeld:©Patrick van den Hurk

Duurzaamheid moet vanaf 2020 een integraal onderdeel zijn van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten (GWW). Dat is de ambitie van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 die zo'n 60 marktpartijen en overheden begin 2017 ondertekenden. Op veel plaatsen in Nederland is al voortvarend een begin gemaakt met het vergroenen van werk aan de infrastructuur. 1 van de overheden is de provincie Flevoland. Zij wil in 2020 een 20% lagere CO2-uitstoot in de GWW-projecten hebben bereikt. Dit komt overeen met de voornemens in de Green Deal.

Duurzaam werk op de begroting

In 2019 staat in de Provincie Flevoland al voor 20,5 miljoen euro aan duurzaam werk op de begroting, in de vorm van 6 kilometer fietspad van duurzaam beton en 20 kilometer natuurvriendelijke oever. "We hebben in de tweede helft van 2017, na de ondertekening van de Green Deal, vastgesteld wat de belangrijkste bronnen van CO2-uitstoot in GWW-projecten zijn, en de top 3 bleek te bestaan uit asfalt, diesel en beton’, zegt Martin Vos. Hij is beleidsadviseur duurzaamheid bij de afdeling infrastructuur van de provincie Flevoland.

Asfalt is prima te recyclen

"Asfalt bleek zelfs veruit de grootste bron. Daarom eisen we nu in aanbestedingen het gebruik van een hoger percentage gerecycled asfalt. Dat maakt deel uit van het duurzaamheidsprogramma dat we in 2018 hebben gemaakt, en dat die reductie van 20% mogelijk moet maken. In 2050 zou dat zelfs bijna 50% moeten zijn. Asfalt is prima te recyclen, dus ik denk dat daar goede resultaten te behalen zijn.

Biodiesel vervangt fossiele

Een andere eis van aannemers is dat het gebruik van fossiele diesel met 40% verminderd wordt. Dit om de tweede grote bron van CO2-uitstoot aan te pakken. "Dat is te bereiken door zogenoemde blauwe diesel of HVO in te zetten’, aldus Vos. ‘Dat is een biobrandstof die wordt gewonnen uit afgewerkte olie en vetten. De reductie in CO2-uitstoot wordt dan vooral bereikt door het feit dat er gerecycled is, en er dus geen nieuwe brandstof hoeft te worden gemaakt. Daarnaast is de biobrandstof schoner: er komt bij verbranding minder stikstof en fijnstof vrij."

Oud beton vergruizen

Beton is uitstootbron nummer 3. Ook hierbij eist Flevoland bij aanbestedingen gebruik van duurzamer materiaal. Bijvoorbeeld op de fietspaden die dit jaar worden aangepakt. Voor beton geldt een tweeledige aanpak. Ten eerste moet oud beton vaker worden hergebruikt. Door het te vergruizen tot fijn granulaat, kan het in nieuw beton worden verwerkt in plaats van zand. Vos: "Nu wordt zo’n 5% op die manier hergebruikt. Maar we streven naar 20 % en uiteindelijk zelfs 50%. Beton is weliswaar niet eindeloos te hergebruiken, maar zo is het al flink duurzamer.’

Cement vervangen tegen CO2

Spoor 2 richt zich op de grootste bron van CO2 bij de productie van beton: cement. "We kijken of het ook zonder cement kan, bijvoorbeeld door het te vervangen door geopolymeren. Dat is echter nog vrij prijzig", aldus Vos. "Een andere mogelijkheid is het gebruik van hoogovenslakken in plaats van kalk bij de productie van cement. Daardoor neemt de CO2-uitstoot flink af. Met beide methodes zou je niet moeten merken dat er ander materiaal is gebruikt. Alleen is de uithardtijd van het beton met hoogovencement iets langer, en kan deze soort in de eerste maanden niet goed tegen strooizout. Dus moeten we daar bij gladheid tijdelijk zand gebruiken."

Meer informatie?

Green Deal GWW 2.0