Green Deal ‘Autodelen II’ bereikt nu al beoogd aantal gebruikers

Autodelen
Nieuws |

Het gaat goed met het autodelen in Nederland. Volgens het jaarlijkse dashboard van de Green Deal ‘Autodelen II’ delen steeds meer mensen een auto. In één jaar tijd is het aantal autodelers gestegen van 515.000 naar 730.000, een stijging van maar liefst 42%. Dat is meer dan het beoogde aantal van 700.000 gebruikers eind 2021.

Het aantal deelauto’s groeit mee met het gebruik, hoewel die stijging minder snel gaat. Er zijn ruim 64.000 deelauto’s in Nederland. Dit betekent dat er per 100.000 inwoners 369 deelauto’s beschikbaar. De Green Deal streeft naar een totaalaantal van 100.000 deelauto’s eind volgend jaar.

Utrecht koploper

In het algemeen geldt: hoe sterker de verstedelijking, des te meer deelauto’s er zijn. Zo heeft Utrecht de meeste deelauto’s per inwoner. Amsterdam is de gemeente waar in totaal de meeste deelauto’s staan. Zakelijk autodelen (business carsharing) groeit het snelst. Populair is ook community-based carsharing waarbij gebruikers onderling een auto delen. En kijk in de top 10 voor de andere gemeentes die het goed doen.

Vaak elektrisch

Het is geen formeel doel van de Green Deal om elektrisch rijden te stimuleren. Maar uit de cijfers blijkt wel dat deelauto’s relatief vaak elektrisch zijn. 8,2% is elektrisch (tegen 2,7% van alle personenauto’s in Nederland), waarvan 6% volledig elektrisch (tegen 1,2%).

Dashboard Autodelen

De cijfers zijn afkomstig van het Dashboard Autodelen, waarmee in de Green Deal de groei van deelauto’s en autodelers wordt gemonitord. De Green Deal sluit aan op het Klimaatakkoord. Want autodelen leidt tot minder auto’s en minder autogebruik. Daardoor neemt de CO2-uitstoot af en verbetert de luchtkwaliteit. Daarnaast streven partijen in de Green Deal naar minder parkeerplaatsen. Zo komt er in steden meer ruimte voor groen, recreatie en schone vervoersmiddelen.

Meedelen?

Het is belangrijk dat ook overheden meebewegen in de groei van autodelen. Bijvoorbeeld door aanvragen voor deelautolocaties snel in behandeling te nemen. Kijk hoe u autodelen bevordert in uw gemeente. Wilt u zelf de stap maken van autobezit naar flexibel autogebruik? Ontdek hoe u autodeler wordt.
 

Meer weten?

Green Deal ‘Autodelen II’