Green Deal biedt handvatten voor duurzame en efficiënte bouwlogistiek

Duurzame logistiek in de bouw
Nieuws |

Het is een vast ritueel op doordeweekse dagen. Talloze bedrijfswagens met ladders op hun dak rijden in alle vroegte steden en dorpen binnen. Of al die ritten naar de bouwplaatsen nodig zijn? Laat staan de uitstoot van CO2 en stikstof? De Green Deal ‘Duurzame Logistiek in de Bouw’ bekeek of het schoner en slimmer kan.

Hoe omvangrijk de bouwlogistiek is? Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistiek op de Hogeschool van Amsterdam, heeft de cijfers paraat. “Van alle transport in Nederlandse steden is 30% voor de bouw. Daarbij gaat het om 1 op de 5 van alle vrachtwagens. Bij de renovatie van één huurwoning zijn er gemiddeld 60 tot 90 vervoersbewegingen. Dan kun je je de nadelige gevolgen wel voorstellen. Zoals verkeersongevallen. De ruimte die alle transport inneemt. De uitstoot van schadelijke gassen. Wegen die kapot worden gereden door zware voertuigen.”

Transport over water

De Green Deal ‘Duurzame Logistiek in de Bouw’ liep tot eind van vorig jaar. Als lid van de stuurgroep van werkte Ploos van Amstel samen met onder andere partners in de bouw, logistiek, onderwijs en wetenschap mee aan projecten om transport te verschonen en te verminderen. “Een logische stap is om over te stappen op elektrisch vervoer. Maar om de verkeersdruk te verminderen kun je ook kiezen voor een andere modaliteit. De gemeente Amsterdam zet bijvoorbeeld in op watertransport.”

Bouwhubs aan de rand van steden

Duurzame logistiek is volgens Ploos van Amstel vooral een kwestie van slim nadenken. “Bundel het transport bijvoorbeeld. Dat kan via bouwhubs aan de rand van steden. Daar bevinden zich al vele groothandels. Het idee is dan om daar al het materiaal te verzamelen en in 1 keer op maat te transporteren naar de bouwplaats.” Dit vergt wel de nodige afstemming en samenwerking in de keten. “Met zogeheten proeftuinen hebben we binnen de Green Deal bewezen dat het kan. Als je op basis van Bouw Informatie Modellering, de BIM, van tevoren heel secuur plant, win je dat in de loop van het bouwproject terug. Het leidde tot 60 à 80% minder transport. Maar ook tot minder faalkosten en efficiënter werken, dus goedkoper bouwen.”

Handleiding voor aanbestedingen

De Green Deal heeft de bouwwereld bewuster gemaakt van het belang van duurzame logistiek, stelt Ploos van Amstel. “Maar marktpartijen moeten nog wel meer de noodzaak voelen om echt anders te gaan werken. Overheden kunnen daar als aanbestedende partijen een dwingende rol in spelen. Samen met het kennisplatform CROW en de G4-gemeenten hebben we hiervoor een handleiding opgesteld voor de CROW-leden. Niet alleen in de grote steden, ook in landelijke gebieden bestaat de noodzaak. Verduurzaming biedt daar een oplossing voor de stikstofproblematiek.”

Nieuwe opleidingen

De Green Deal leverde verder concrete handvatten op voor professionals. “Van best practices en concrete projecten tot opleidingen en masterclasses van Bouwend Nederland en Cobouw”, noemt Ploos van Amstel. “In september 2020 start de minor Bouwlogistiek van de hogescholen van Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. We leiden hiermee de professionals van morgen op. Hopelijk zien zij duurzame logistiek als een vanzelfsprekendheid. Al is het maar omdat je daarmee efficiënter bouwt en voldoet aan de toekomstige eis om duurzaam te bouwen.”

Meer weten?

Green Deal ‘Duurzame Logistiek in de Bouw’
Projecten van de Green Deal