Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal ‘Circulair Inkopen 2.0’ levert schat aan kennis en ervaringen op

groen
Nieuws |

Dit jaar eindigt de Green Deal ‘Circulair Inkopen 2.0’. Steeds meer organisaties gaan structureel circulair inkopen. Als inkopende partij jaag je daarmee een circulaire economie aan bij producenten en verwerkende partijen.

In de 20e eeuw zijn we wereldwijd steeds meer grondstoffen gaan gebruiken. Als we op dezelfde voet doorgaan, verdriedubbelt het gebruik de komende 30 jaar. Dan raken grondstoffen op en ontstaat er schade aan milieu en maatschappij. Het remt bovendien onze welvaartsontwikkeling af. Het kabinet zet daarom in op een circulaire economie, ook omdat er geld mee valt te verdienen.

Inkoper als aanjager

In 2018 ondertekenden 45 private en publieke organisaties en kennispartners de tweede Green Deal om breder ervaring op te doen met circulair inkopen. Een eerdere Green Deal ging eraan vooraf met als ondertitel ‘van pilot naar opschaling’. Het uitgangspunt is dat de inkoop als een hefboominstrument fungeert. Door circulair in te kopen borgen organisaties dat producten en diensten die ze afnemen hoogwaardig herbruikbaar zijn aan het einde van hun levensduur. In de Green Deal bundelen publieke en private partijen hun kennis en expertise om met hun inkoopbeleid de circulaire economie aan te jagen.

Inkoop opstarten of opschalen

Bij de Green Deal startte inkopende deelnemers minimaal 2 circulaire inkooptrajecten. Of ze begonnen met het opschalen van een eerdere pilot. Het ging om zo’n 70 circulaire pilots – van bedrijfskleding en catering tot audiovisuele middelen en pacemakers. In een Community of Practice deelden de partijen hun bevindingen met elkaar. In verschillende trajecten boden kennispartners met veel ervaring op het gebied van circulair inkopen ondersteuning.

Concrete producten en lesmateriaal

De Green Deal leverde concrete producten op voor onder meer inkopers en inkoopadviseurs. Bijvoorbeeld de Wegwijzer Circulair Inkopen voor een goed overzicht van de mogelijke stappen. Ook is er gratis e-learning: 21 modules met meer dan 10 uur lesmateriaal aan video’s, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie.

Online magazine

Alle opgedane kennis is terechtgekomen in een rijk gevuld online magazine. U leest over de voordelen van en het starten met circulair inkopen, over verschillende pilots en ervaringen, de belangrijkste lessen en kansrijke productcategorieën. Het is kennis klaar voor hergebruik om versneld te werken aan een circulaire economie. Of zoals Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, zegt in het voorwoord: “Circulair Inkopen is ons geheime wapen tegen klimaatverandering; we halen ongeveer de helft van onze klimaatdoelen als we efficiënter met onze grondstoffen om gaan.”

Meer weten?

Green Deal ‘Circulair Inkopen 2.0’
Magazine Green Deal Circulair Inkopen