Green Deal Kunststof Recyclaat goed op weg

recyclaat -  recycle
Nieuws |

Iets meer dan een jaar geleden ondertekenden 11 partijen de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunsstof recyclaat’. Toen is er afgesproken om een methode te onwikkelen die transparantie geeft over het percentage recyclaat in een halffabricaat of eindproduct. Hoe gaat het met de voortgang van deze Green Deal?

Merkeigenaren onderzoeken klantbehoeften

Eén van de eerste activiteiten was het onderzoek naar de klant- en consumentbehoeften. De belangrijkste conclusie: consumenten vertrouwen certificatie en keurmerken, maar de informatie moet wel eenvoudig te begrijpen zijn.
Cijfermatige claims werken het beste als het aandeel recyclaat groter is dan ca. 50%. Anders geeft een claim juist het gevoel dat het product niet duurzaam genoeg is. Voor sommige vormen van chemische recycling wordt plastic restmateriaal verwerkt tot een ruwe grondstof. Deze wordt bijgemengd bij fossiele grondstoffen in de bestaande productiefaciliteiten voor plastics.

In de huidige opschalingsfase is het aandeel gerecyclede plastic afval in de totale grondstoffenstroom nog klein. Hierdoor is het lastig om een cijfermatige claim te plakken op, voor consumenten bestemde, eindproducten. Daarom is voor chemische recycling het uitwerken van een methode voor het maken van betrouwbare claims van groot belang.

Een methode voor het bepalen van het percentage recyclaat in producten
De te ontwikkelen methode richt zich op 3 aspecten:
1.    de herkomst van plastic restmateriaal;
2.    het volume (in kilogram);
3.    en een onafhankelijke toetsing.

NEN heeft in oktober 2020 een ISO norm voor ketenbeheer ontwikkeld: NEN ISO 22095 ‘Chain of Custody – general terminology and models’, inclusief Mass Balance Model. Deze internationale norm beschrijft de minimale eisen voor de inrichting van een betrouwbaar ketenbeheersysteem. De Green Deal leden zijn via NEN nauw betrokken bij dit proces. Deze norm is nodig, omdat bij chemische recycling traceerbaarheid van plastic afval in de keten veel lastiger is dan bij mechanische recycling.

Plannen voor 2021 en verder

Rond de zomer willen de partijen de detailuitwerking van het eerste ISO ontwerp gereed hebben, inclusief de verdere uitwerking van de eisen voor het Mass Balance Model in verschillende toepassingen. Naar verwachting is dan ook de richtlijn voor het omgaan met claims gereed en wordt die door de partijen in de plastic recycling keten breed onderschreven. Een derde focus ligt op harmonisering van informatieoverdracht tussen partijen in de keten. Transparantie over het percentage recyclaat in producten, betrouwbare claims en harmonisatie van informatie overdracht in de recycling keten zijn belangrijke randvoorwaarden. Dit kan de opschaling van het gebruik van plastic recyclaat in de markt versnellen.

Meer weten?