Green Deal Ultradiepe Geothermie onderzoekt inzet aardwarmte bij industriële toepassingen

''
Nieuws |
Beeld: ©EBN

Een grote mogelijke bron van duurzame energie ligt onder onze voeten: de warmte van de aarde. De temperatuur in de bodem wordt per kilometer diepte zo’n 30 graden hoger. Door warm water uit de bodem op te pompen, kan deze vorm van energie bijvoorbeeld kassen of huizen verwarmen. Bij dieper boren (ultradiepe aardwarmte of geothermie) zijn ook industriële toepassingen denkbaar. Want op 7 kilometer diepte is het water daar heet genoeg voor.

Verdere studie naar ondergrond

Om te onderzoeken of die warmte van grote diepte daadwerkelijk kan worden aangeboord en ingezet, tekenden 7 consortia van bedrijven, TNO en Energiebeheer Nederland (EBN) namens de overheid in 2017 de Green Deal Ultradiepe Geothermie (UDG).

Die ging onlangs een nieuwe fase in met het Exploratie Werkprogramma voor Ultradiepe Geothermie. Dat programma omvat gedetailleerd geologisch onderzoek, onderzoek naar boortechnieken, risico-inventarisatie en -management en zorgvuldig omgevingsmanagement. De consortia brengen met verdere studies ook de structuur van de ondergrond in kaart.

Zorgvuldig en verantwoord onderzoek

Dit gebeurt door seismisch onderzoek, door al bestaande data te analyseren met de nieuwste beschikbare technieken en door het verzamelen van nieuwe data. Verder komt er een risicoanalyse. "Met aardwarmte wordt geen risico genomen", zegt EBN-woordvoerder Marcel Hoenderdos.

"Veiligheid en zorgvuldigheid staan met stip op één. Je weet dat het in alle opzichten gevoelig ligt als je in Nederland de grond in gaat. Dus waar het niet veilig blijkt te kunnen, gaan we geen warmte uit de bodem halen. Dat gaan we nu zorgvuldig en verantwoord onderzoeken."

Meer warmte voor industrie

Als aardwarmte ten volle kan worden benut, kan het voorzien in 30% van de Nederlandse warmtebehoefte. Aardwarmte kan dus een grote bijdrage leveren aan het behalen van klimaatdoelen. Warmte van 3 tot 4 kilometer diepte kan prima worden gebruikt voor het verwarmen van woningen, kantoren en kassen.

De glastuinbouw gebruikt die vorm al mondjesmaat. Voor industriële toepassingen zijn hogere temperaturen en dus diepere boringen nodig. Hoenderdos: "En daar is dit onderzoek op gericht. We beslissen op zijn vroegst einde 2019 of het veilig genoeg en financieel interessant is om te gaan boren. Als dat gebeurt, is het de eerste keer dat we in Nederland zó diep de grond ingaan voor het winnen van aardwarmte."

Meer weten?

Green Deal Ultradiepe Geothermie