Green Deal voor duurzame zorg

Ondertekening van de Green Deal Zorg
Nieuws |

Zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven sloten op10 oktober 2018 de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Samen willen ze de CO2 terugdringen, zuiniger gebruik maken van grondstoffen en zorgen voor schoner water en een gezonde leefomgeving.

Het initiatief voor de Green Deal Zorg komt van de brancheorganisaties van curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden. Ze vinden het noodzakelijk om maatregelen te nemen, omdat de zorgsector bijdraagt aan milieuvervuiling en klimaatverandering.

Schonere leefomgeving en minder uitstoot

De eerste Green Deal – 2015: ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’ zette en brede beweging in gang. Dit was een initiatief van het Milieuplatform Zorg. Dit stimuleerde steeds meer zorgprofessionals, patiënten en cliënten, overheden en leveranciers van diensten en producten om zich in te zetten de zorgsector verder te verduurzamen. De nieuwe Green Deal heeft vier doelen:

  • terugdringen van de CO2-uitstoot
  • circulair werken
  • schoner water
  • een gezond makende leef- en verblijfsomgeving voor patiënten en cliënten en zorgmedewerkers.

Veel ondersteuning overheid en bedrijven

Landelijke en lokale overheden, zorgverzekeraars en andere financiële instellingen sloten zich aan bij de nieuwe Green Deal. Vanuit hun eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden ondersteunen zij de verduurzaming van zorgorganisaties. Zo zullen de ministeries zich inspannen om belemmeringen weg te nemen in wet- en regelgeving, als die het behalen van de doelstellingen van de Green Deal in de weg staan.

Het ministerie van Volksgezondheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start een programma Duurzaamheid om de uitvoer van de Green Deal te ondersteunen. Ook stelde zij een Kwartiermaker Green Deal Zorg aan. Deze zal een initiatiefnemende, stimulerende en verbindende rol vervullen. Bovendien levert een groot aantal bedrijven producten en diensten waarmee de doelstellingen van de Green Deal behaald kunnen worden. Ook zij ondertekenen de overeenkomst.

Meer weten?