Hoe is het met … Green Deal Biomimicry?

Nieuws |

In 2011 onderkende het Ministerie van Economische Zaken de potentie van biomimicry en werd de een gelijknamige Green Deal gesloten met Stichting biomimicryNL en het bedrijfsleven. De Green Deal had het tij mee, want sinds die tijd – en door hun inspanningen – is er veel gebeurd.

Steeds vaker is de wetenschap die in de natuur op zoek gaat naar inspiratie een uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen. En ook na de afronding van de Green Deal worden de inspanningen voortgezet. Zo is er om jongeren te inspireren een gratis lespakket ontwikkeld.

Film 'De Wilde Stad'

Het lespakket voor het voortgezet onderwijs wordt ingeleid door fragmenten uit de film ‘De Wilde Stad’. “Bekijk de stad eens door de biomimicrybril en je ziet zaken waar mensen veel van kunnen leren”, is de inleidende zin van de filmpjes. In de natuur is er namelijk geen afval. Alles wordt weer gebruikt. Maar niet alleen daarom is de natuur een bron van inspiratie. Wie de film ‘De Wilde Stad’ heeft bezocht, ziet hoe dieren zich aan hebben gepast aan de drukke omgeving.

Ook dieren hergebruiken afval

De fragmenten tonen bijvoorbeeld hoe wij met afval omgaan, maar ook dat ons afval voor dieren een heel andere waarde vertegenwoordigt dan voor mensen. Meeuwen zien ons vuil bijvoorbeeld als voedsel terwijl ratten karton gebruiken als bouwmateriaal. Hergebruik is dus niet voorbehouden aan mensen. Door het zo te stellen kan de populatie homo sapiens nog vel van de medebewoners in de stad leren.

Maatschappelijke thema’s

Vier belangrijke maatschappelijke thema’s komen in de lessen aan bod: afval, transport, voedsel en wonen. Er worden onder andere persoonlijke vragen gesteld over hoe leerlingen met afval omgaan, welk afval zij produceren en wat je met het afval kunt doen. En er worden interessante ‘weetjes’ gedeeld die tot nadenken stemmen.

Zo berekende iemand dat de ingrediënten voor een gemiddelde Amsterdamse maaltijd gezamenlijk 33.000 kilometer aflegden voordat ze op het bord belanden. Alleen dat geeft al aan dat we bewustere leefpatronen aan moeten nemen. Het lesmateriaal dat is ontwikkeld kan daar een bijdrage aan leveren. En niet alleen voor leerlingen. Het taalgebruik is afgestemd op jongeren, maar de boodschap is voor iedereen interessant.

Meer weten

Lespakket biomimicry