Hoe stimuleer je de deelauto?

01 Deelauto's
Nieuws |

De druk op de openbare ruimte in steden is groot. Dat heeft een aantal redenen. Er komen steeds meer mensen in de stad wonen en daarnaast is er de wens om een aantrekkelijke omgeving met voldoende ruimte voor vrijetijdsbeleving te creëren. Autodelen kan helpen om diverse ambities te verwezenlijken, want zowel letterlijk als figuurlijk biedt het mogelijkheden om wijken te vergroenen. Maar hoe stimuleer je bewoners om afscheid te nemen van de eigen auto? We vroegen het aan Sophie Gunnink van de gemeente Utrecht en Monique Verhoef, mobiliteitsmanager Rotterdam. 

De gemeente Utrecht stimuleert actief het gebruik van deelauto’s. “Utrecht heeft een stevige duurzaamheidsambitie. Autodelen kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren, omdat deze auto’s gemiddeld minder CO2 uitstoten, mensen bewuster gebruik van deze auto’s maken, er gemiddeld minder kilometers gereden worden én omdat het ons in staat stelt om de parkeerplekken die vrijkomen op een andere manier te gebruiken”, vertelt Gunnink. Zij erkent dat het succes van de autodelen in Utrecht door een aantal factoren in de hand wordt gewerkt. “We hebben een relatief jonge bevolking en een gunstige ligging, centraal in het land met veel OV-verbindingen.” Ondanks die gunstige randvoorwaarden, staat ook Utrecht voor uitdagingen. “Het percentage mensen dat een auto deelt is nog steeds relatief laag. Als wij mensen willen meenemen in onze ambities, dan moeten we hen stimuleren. Dat doen we op verschillende manieren. Een nieuw plan is bijvoorbeeld om mensen die net hun rijbewijs hebben een ‘autodeeltegoed’ te geven, zodat zij vertrouwd raken met de deelauto. Daarnaast bieden we ruimte aan aanbieders van deelauto’s, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Én wij voeren actief campagne. Dat doen we samen met aanbieders, bijvoorbeeld van peer-to-peer concepten.”

Green Deal Autodelen

De Green Deal Autodelen levert volgens Gunnink een belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid. “Samen met de markt smeden we mooie plannen. Het idee om jongeren een tegoed aan te bieden kwam bijvoorbeeld uit de markt. Maar we werken ook samen bij nieuwbouwprojecten. Met marktpartijen kijken we welke mogelijkheden er zijn om de deelauto te introduceren.” Een vraag die ze daar wel eens bij krijgt is: is dat geen reclame? “Dan antwoord ik altijd: wees niet bang, samen communiceren en naar buiten treden is geen reclame, mits je alle partijen betrekt. Bovendien heb je elkaar nodig, want alleen samen kunnen we de kwaliteit van de stad verbeteren.”

Vrijstraat

Waarom autodelen zo van belang is, legt Monique Verhoef, mobiliteitsmanager Rotterdam en inwoner van Den Haag, in een paar woorden uit. “We moeten effectiever omgaan met de openbare ruimte. Den Haag is daar een goed voorbeeld van. De komende 15 jaar zal de stad er 70.000 mensen bij krijgen. De druk op de openbare ruimte is enorm groot. Als we een deel van de ruimte die we nu gebruiken om auto’s te parkeren anders inzetten blijft het leefcomfort behouden.” Een van de pilots, Vrijstraat, start binnenkort. “De gemeente Den Haag stimuleert dit project waarin we bewoners vragen om een half jaar hun parkeerplaats af te staan. Op die plekken wordt de ruimte anders ingericht én autodelen geïntroduceerd. De aftrap is 22 maart en de belangstelling is groot. Twee dagen na aankondiging van de kick-off hadden al meer dan 60 mensen aangegeven dat zij graag meer over dit initiatief willen horen.” Wat het bovendien aantrekkelijk maakt is dat mensen nog geen definitieve keuze hoeven te maken om afscheid te nemen van de eigen auto. “Na een half jaar vragen we de bewoners naar hun bevindingen en of zij de situatie willen voortzetten.”