In iedereen schuilt een pionier

Prachtlint
Nieuws |

In 2010 was Rolia Wiggelinkhuijsen een van de eerste ‘Green Dealers’. Twee Green Deals maakte ze tot een succes: de energieconvenanten Blauwzaam én Blauwzaam Lint (inmiddels Prachtlint). In april nomineerde VPRO Tegenlicht haar voor de titel Plattelandspionier. Wij spraken met Rolia over pionieren, de Green Deals en het vervolg daarop.

“Iedereen heeft een pionier in zich”, vertelt ze. “Waar het echter om gaat is ideeën tot uitvoer brengen, om een beweging in gang te zetten en deze in stand te houden. Daar is meer doorzettingsvermogen dan idealisme voor nodig. Als het op duurzaamheid aankomt, dan schuilt er in mij een idealist, maar ik heb mensen nodig die samen met mij willen vernieuwen en bereid zijn om stappen te zetten. Ik voel me meer een verbinder.”

Energieconvenant

De eerste pioniersfasen is Rolia voorbij, blijkt als ze verder praat. “In 2010 zetten we 25 ondernemers bij elkaar met als doel gezamenlijk 10 procent energie te sparen. Dat was spannend en voor iedereen nieuw. Wat ik merkte is dat de ‘bijvangst’ minstens zo interessant was. De bedrijven vonden elkaar ook op andere terreinen. Daardoor werden de duurzame inzet van personeel, afvalbeheer en communicatie inzet na een tijdje ook gespreksonderwerpen.”

Prachtlint

In de regio Vijfheerenland-Alblasserwaard werden in totaal vijf energieconvenanten ondertekend. “De Green Deal was super”, zegt ze terugkijkend. “Het eerste convenant was het moeilijkste, echt pionieren, maar door de steun van de Rijksoverheid werden we als een betrouwbare partij en een volwaardige gesprekspartner gezien.”

Dat bleek ook toen Rolia later het plan opvatte om de Alblasserwaard bloemrijker te maken. “Deze Green Deal heette Blauwzaam lint, maar de naam werd al snel omgedoopt in Prachtlint. Het Prachtlint – de kleur- en bloemrijke percelen in de Alblasserwaard – is er voor iedereen. Het zijn bewoners en natuurorganisaties die hun omgeving verfraaien. Dat doen ze overigens nog steeds, al is de focus iets verlegd. In eerste instantie zaaiden we inheemse bloemmengsels in. Inmiddels willen we door goed ecologisch beheer de biodiversiteit stimuleren.”

Vervolg

Voor Rolia heeft de tijd niet stilgestaan na de afronding van de Green Deals in 2015. “Als projectleider ben ik verbonden aan ‘Groen Verbindt’, met als doel de landbouw en recreatiesector te verduurzamen en biodiversiteit te stimuleren.” En ook van dit initiatief zal ze door haar positieve insteek waarschijnlijk een succes maken. VPRO Tegenlicht merkte deze pionier op, waardoor ze nu volop aandacht krijgt. “Dat was even wennen, maar ook erg leuk. Alle projecten die we de afgelopen jaren realiseerden, staan nu weer even in de schijnwerpers.”

Wie de Tegenlicht plattelandspionier 2019 wordt, is nog niet bekend. Stemmen kan tot 17 mei, waarna de 5 finalisten op 25 mei hun ideeën aan de vakjury presenteren.

Meer weten?

Green Deal Blauwzaam Lint