Infranatuur wil veel meer bereiken

Infranatuur wil veel meer bereiken
Nieuws |

Nu de afronding van de Green Deal Infranatuur nadert, zeggen de deelnemers dat er veel is bereikt. Er is zelfs een basis voor een doorstart. De partijen blijven samenwerken om de biodiversiteit bij infrastructurele projecten te bevorderen.

“Begin 2019 sluiten we de Green Deal Infranatuur af met een symposium”, vertelt Albert Vliegenthart. Hij is namens de Vlinderstichting de initiator. Inmiddels is duidelijk dat dat geen slotcommuniqué is, maar een opmaat tot verdere samenwerking. We willen namelijk nog zo veel meer bereiken. “We werken nu bijvoorbeeld een keurmerk voor hoveniers en aannemers uit. Daarmee kunnen aannemers aantonen dat zij beschikken over de juiste competenties om bermen verantwoord te beheren. Dat zal veel duidelijkheid verschaffen aan opdrachtgevers. Ook ontwikkelen we samen met Groenkeur cursussen hiervoor.”

Biodiversiteit en businessmodellen

Over de resultaten die afgelopen jaren bereikt zijn, is Vliegenthart tevreden: “De partijen hebben zich vooral gericht op het uitwerken van de randvoorwaarden om biodiversiteit langs infrastructuur te stimuleren. Zo is er gekeken hoe biodiversiteit opgenomen kan worden in aanbestedingen en contracten, hoe er maatschappelijk draagvlak te creëren is én of we businesscases konden ontwikkelen.” Zeker dat laatste is een punt van aandacht. Degenen die baat hebben bij meer biodiversiteit zijn namelijk niet altijd degenen die de portemonnee moeten trekken.

“Toch zijn hier ook goede resultaten geboekt. Bijvoorbeeld door ProRail die partijen aan tafel heeft uitgenodigd om hun visie te geven op het beheer van de spoorbermen. Ook bij TenneT staat biodiversiteit op de agenda. Zij onderzoeken of bij transformatorstations het grind vervangen kan worden door bijvoorbeeld gras. En een pilot met Sinusbeheer – waar per maaibeurt ongeveer 40 procent van de vegetatie blijft staan – resulteerde in meer bestuivende insecten.”

Bloemen zorgen voor evenwichtige habitat

Een misverstand ten aanzien van het creëren van biodiversiteit is dat het nodig is om zaden van ‘wilde’ bloemen in te zaaien. Vliegenthart: “Wij richten ons op het verhogen van de natuurkwaliteit. En we stimuleren die liever door bijvoorbeeld minder te maaien of niet te maaien als gras nat is. Voor de aanwas van de flora en fauna is het van belang dat met name inheemse soorten hun weg weer weten te vinden en er een evenwichtige habitat ontstaat. Ook daar doen we extra onderzoek naar. Zo onderzoeken we of bloemrijke bermen de eikenprocessierups kunnen onderdrukken. Hierbij vergelijken we bloemrijke delen met niet bloemrijke delen, oftewel bermen die regelmatig worden gemaaid.”

De bevindingen van de Green Deal Infranatuur worden later dit jaar gepubliceerd.