Innovaties voor een toekomst met droge voeten

Waterstraat
Nieuws |

Het weer wordt steeds extremer met heftige regenbuien en lange perioden van droogte. Zoals vorig jaar. De zomer van 2018 brak alle records; het was 2 graden warmer dan gemiddeld, op 26 juli bereikte het kwik in Arcen 38,2 graden en in september viel in Boskoop 170 mm regen in acht uur tijd. Maar was het een uitzonderlijk jaar? Meteorologen verwachten van niet.
 
Uitschieters zullen steeds vaker voorkomen en stedenbouwkundig moet hiermee rekening worden gehouden. Daarom organiseerde de WaterStraat in The Green Village het congres ‘Klimaatadaptatie … hoe dan?’.

Stap één is volgens Hugo Gastkemper, Rioned, iedereen betrekken. ‘Tegel eruit, plant erin’ is een voorbeeld hoe bewoners kunnen worden bereikt. Maar hij heeft nog een tip: “Neem afscheid van moeilijke woorden als klimaatadaptatie, praat liever over extreem weer. Dan begrijpt iedereen waar het over gaat en dat bescherming nodig is”, legt hij uit. “Erken bovendien dat we samen eigenaar zijn van dit probleem. Extreem weer treft ons allemaal en heeft effect op alle sectoren van de landbouw tot de gebouwde omgeving”, vult Stef Meijs van de Nationale Adaptatie Strategie aan. “Daarom moeten we ons met elkaar verbinden. En niet alleen met degenen die altijd al in beeld zijn. Als we willen vernieuwen zijn er andersdenkenden nodig die kansen zien en de ruimte krijgen om goede ideeën verder te ontwikkelen.”

Innovaties

Bij de WaterStraat van The Green Village krijgen nieuwe ideeën ruim baan. Een van de innovaties die tijdens het congres werden getoond, is van Field Factors. “We moeten anders denken”, zegt Karina Peňa. “Wat we nu doen is regenwater afvoeren terwijl zoet water enorm belangrijk is. Dit water kunnen we ook opvangen, zuiveren, opslaan en later gebruiken of infiltreren in de bodem.” Vanuit de circulaire gedachte is die manier van bufferen veel waard. Ook EWB zet hierop in met Urban Rainshell. Dit is een concept met een ondergrondse regenwaterbuffering en een zuiveringssysteem. Het tikt bovendien alle circulaire boxen aan. De basis bestaat uit natuurlijke, hernieuwbare en circulaire materialen: schelpen en mineralen. Tijdens piekbuien wordt het water afgekoppeld en gebufferd via kolken en een aanvoerverdeeldrain in een bed van schelpenmix. 

In iedere straat

Daarnaast waren er jonge ondernemers die oplossingen demonstreerden die in iedere straat toepasbaar zijn. Zoals Tile System X. Als Rob Alards een beker water leeggooit, valt op dat het vocht direct in de steen ‘verdwijnt’. “Deze keramische klinkers kunnen vijf liter water opslaan op een oppervlak van 1 m2. Het vocht wordt langzaam afgegeven aan de bodem, maar bij warm weer verdampt het. Daardoor wordt ook hittestress tegengegaan.” Het eerste project is inmiddels in uitvoering: in Noord-Brabant wordt een schoolplein voorzien van Tile System X. 

Zien is geloven

Het terrein op de campus in Delft is een openlucht laboratorium waar innovaties worden getest worden en mensen samenkomen. Marjan Kreijns van VP Delta: “In deze proeftuin voor wetenschappers en MKB’ers wordt zien geloven. Vooral voor overheden is dat belangrijk. Zij willen zekerheden zodat ze innovatieve systemen ook kunnen meenemen in bestekken en aanbestedingen.” De bevestiging dat klimaatadaptieve systemen werken, kregen de aanwezigen na de workshops. Op het terrein werden de kranen opengezet, en vond water via nieuwe wegen zijn weg naar opvangputten en infiltratiesystemen.