Invest-NL stapt in Green Deal ‘Aquathermie’

Aquathermie Foto: Eteck
Nieuws |

Foto: Eteck

Invest-NL is toegetreden tot de Green Deal ‘Aquathermie’. De investeringsmaatschappij ziet in aquathermie een belangrijke bron om de energietransitie te versnellen. “Met onze kennis helpen we projecten op dit gebied commercieel haalbaar en financieel betaalbaar te maken”, zegt Yvonne Neef, teamleider Business Development.

Invest-NL is een nieuwe speler in de verduurzaming van Nederland. Met de komst van de investeringsmaatschappij eerder dit jaar is er meer publiek kapitaal beschikbaar om projecten van de grond te krijgen die bijdragen aan de energietransitie. “We bieden ook kennis en expertise om duurzame projecten mogelijk te maken”, zegt Neef. “Vooral die kennisbijdrage verbindt ons aan de Green Deal die vorig jaar van start ging.”

Kansrijke bron

Aquathermie is in opkomst. Dat blijkt alleen al uit het succes van de Green Deal, waaraan tientallen deelnemende partijen en partners verbonden zijn. Neef: “Voor Invest-NL is verduurzamen van de gebouwde omgeving een heel belangrijk thema. Aquathermie is volgens ons een mogelijke oplossing om die verduurzaming te versnellen, naast bijvoorbeeld geothermie, het gebruik van restwarmte en all electric-oplossingen. Zeker als het gaat om gebieden waar laag temperatuurwarmte volstaat.”

Potenties en knelpunten

De techniek rond aquathermie heeft zich bewezen. Nu is het tijd voor opschaling. Het is alleen niet eenvoudig om grootschalige projecten financieel rond te krijgen. Investeerders willen immers zekerheid. “Binnen de Green Deal worden de potenties en knelpunten om businesscases rond te krijgen onderzocht. We gaan de dialoog aan met verschillende partijen, zoals projectontwikkelaars, financiers en overheden. Welke risico’s zien zij en wat zijn de oplossingen om die te mitigeren? Hoe kunnen we tot nieuwe verdienmodellen komen en bijvoorbeeld het maatschappelijke rendement meewegen? Kan de markt nieuwe financieringsproducten ontwikkelen?”

Marktonderzoek

Om aquathermieprojecten haalbaar en financierbaar te maken kan Invest-NL nog concreter van dienst zijn. “We doen bijvoorbeeld zelf marktonderzoek naar specifieke technische oplossingen, zoals warmteopslag. Door kennis te creëren, reduceren we risico’s van nieuwe markten en geven we potentiële financiers en investeerders perspectief om een positie in te nemen. Daarnaast kunnen we financiële producten ontwikkelen. Zo is het mogelijk om investeringsrisico’s verder te verkleinen. We kunnen partijen met onze expertise bijstaan en financiers eventueel aanvullen mocht er nog risicodragend kapitaal vereist zijn. We zijn per slot van rekening een impact investor.”

Meer weten?