Laadnetwerk wordt fijnmaziger

oplaadpunt electirsche auto

Gemeenten zijn hard op weg om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer te verbeteren. Een bloemlezing uit het internet van afgelopen maanden laat zien dat veel gemeenten en provincies zich inspannen om het netwerk te verfijnen. Raalte 51 nieuwe laadpalen, Arnhem 150, Overijssel 1243, Veenendaal 84, Nijmegen 33, Brummen 15 zijn slechts een aantal van de getallen die op het internet vindbaar zijn. Om nog verdere uitrol mogelijk te maken verhoogt de Rijksoverheid de rijksbijdrage.

In 2015 werd de Green Deal Laadinfrastructuur ondertekend. Een belangrijke Green Deal die gemeenten stimuleert om te investeren in openbaar toegankelijke laadpalen en in het verlengde daarvan elektrisch vervoer stimuleert. De inwoners die tot op heden het meest geprofiteerd hebben van de bijdrage wonen in 19 Zuid-Hollandse gemeenten, verenigd in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Hier zijn 5.000 publieke laadpalen neergezet.

Grotere bijdrage

Initieel bedroeg de rijksbijdrage aan de Green Deal laadinfrastructuur € 5,7 miljoen voor de periode tot 2018, maar begin juli is besloten deze bijdrage te verhogen naar € 7,2 miljoen. De reden achter de verhoging is dat eind 2016 nog 420.000 euro over was van het oorspronkelijk gereserveerde bedrag terwijl de looptijd voor de tot halverwege 2018 reikt. Daarom besloot het ministerie van Economische Zaken voor dit jaar extra geld beschikbaar te stellen. Meer informatie over investeren in de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s vindt u hier.