Magnetische werking van de Green Deal Biobased producten voor de openbare ruimte

Joggend duo

Hoe krijg je overheden zo ver dat ze biobased producten gaan inzetten? Bert van Vuuren en Vincent van Rijsewijk ontwikkelden hiervoor een speciale methode, de Magneet-aanpak.  Met deze aanpak willen ze bestaande patronen doorbreken en een gedragsverandering realiseren in vier stappen: Bewustwording, Toekomstvisie, Samenwerken en Implementeren & Onderhouden.

“De eerste stap is bewustwording creëren en iedereen te informeren over wat biobased inhoudt en wat de mogelijkheden zijn. Van wethouder tot uitvoerder, iedereen moet daarvan op de hoogte zijn”, legt Van Rijsewijk uit. “Vervolgens is het tijd voor stap 2 en moet een toekomstvisie worden opgesteld. Zijn deze ambities geformuleerd, dan gaan bedrijven en partijen uit het veld om tafel zitten om de plannen te concretiseren in pilotprojecten die - na afronding - worden geëvalueerd, geborgd en onder de aandacht gebracht bij andere belangstellenden.”

Kruisbestuiving

Behalve het in gang zetten van concrete projecten, willen Van Rijsewijk en Van Vuuren ook partijen bij elkaar te brengen. “Daarom organiseerden we begin mei een bijeenkomst voor ambtenaren, beleidsmakers, ondernemers, (groen)aannemers, architecten, toeleveranciers, medewerkers bij onderwijs- en kennisinstellingen, studenten en andere geïnteresseerden. Inzet van de bijeenkomst was om partijen ervaringen te laten uitwisselen.” Het werd een geslaagde middag volgens Van Rijsewijk. “Er ontstonden levendige discussies en er werden praktische tips en wetenswaardigheden uitgewisseld. Zo ontstond een soort kruisbestuiving. En, omdat er ook leveranciers waren, werd er ook veel gericht advies gegeven.”

Publiciteit werkt

Met nog ruim een jaar Green Deal voor de boeg, nemen de mannen nog geen gas terug. “We willen nog veel meer kennisbijeenkomsten organiseren en nog vaker het veld in gaan. Daarnaast blijven we aandacht vragen voor de pilotprojecten en de successen die we boeken.” Want, publiciteit werkt, merkt hij. “Een paar artikelen in het Brabants Dagblad leidden ertoe dat nieuwe gemeenten zich meldden.” Daarnaast hoopt hij dat hun inspanningen ook over de provinciegrenzen reiken. “We willen de ‘biobased-beweging’ uitrollen in andere provincies. Contacten met Zuid-Holland, Zeeland en Gelderland worden al aangehaald, maar we zien veel meer potentie. Er ligt nog een mooie weg voor ons open.”

Downloads