Meer oog voor bijen en vlinders in Nederlandse infrastructuur

Biodiversiteit
Nieuws |

Op 7 maart was de afsluiting van de Green Deal Infranatuur. Drie jaar geleden spraken 23 partijen met elkaar af om bij aanleg, beheer en onderhoud van (water)wegen, spoorrails, (hoogspanning)kabels en dijken voor meer natuurvariatie te zorgen. Biodiversiteit staat nu op de bestuursagenda’s!

De biodiversiteit in Nederland staat al jaren onder druk. Zo gaat het slecht met de bijen en vlinders in Nederland. De maatschappelijke gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld de landbouw zijn niet te overzien.

Voldoende natuurvariatie heeft dus ook grote economische waarde. En omdat Nederland over een uitgebreid en dicht infrastructuurnetwerk beschikt, is het handig om juist daar te zorgen voor meer biodiversiteit.

Handreiking voor aanbestedingen

Door de Green Deal zijn de afgelopen drie jaar steeds meer ondernemers en partijen als Rijkswaterstaat, Gasunie en waterschappen enthousiast geraakt. Ze zijn betrokken bij initiatieven om infranatuur en biodiversiteit op de (bestuurs)agenda te krijgen.

Er zijn handreikingen gemaakt om biodiversiteit vast te leggen in aanbestedingen, omgevingsmanagement en businessmodellen. Dit geeft bijvoorbeeld gemeenten en bedrijven mogelijkheden om zelf ook voor meer natuurvariatie in hun omgeving te zorgen.

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een boek met voorbeeldprojecten uitgebracht. Zo kunnen opdrachtgevers bij het plannen en uitvoeren van bijvoorbeeld veilige wegen ook een natuurlijke oplossing kiezen die zowel voor veiligheid als natuurbehoud zorgt.

Keurmerk voor (maai)beheer

Er zijn de afgelopen periode ook onverwachte samenwerkingen ontstaan. Zo komt de Vlinderstichting met een keurmerk voor goed (maai)beheer: de zogenoemde “kleurkeur”. Dit keurmerk is voor aannemers en groenbedrijven die bij het beheer van bermen en andere groenstroken rekening houden met vlinders en bijen.

Bermen en groenstroken met hun bloeiende bloemen zijn binnen en buiten de bebouwde kom erg belangrijk als voedselbron voor vlinders, bijen en andere insecten. Bij een goed maaibeheer dragen ze bij aan de natuurvariatie in Nederland. Stichting Groenkeur zorgt voor handhaving en kwaliteitscontrole van kleurkeur.

Deltaplan Biodiversiteit

Een ander initiatief is het Deltaplan Biodiversiteit, waarvan infranatuur nu onderdeel is. Hierin werken verschillende partijen, waaronder een bank samen.

In het plan staat een aantal ambities voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte. Zo moet met de natuurlijkvriendelijke inrichting van bijvoorbeeld bermen, dijken en bedrijventerreinen een fijnmazig netwerk ontstaan. Een plek waar wilde dieren en planten kunnen groeien en bloeien.

Volgens voorzitter Louise Vet van Deltaplan Biodiversiteit is het goed om natuurvariatie al vooraf, bij bijvoorbeeld onderhoudsplannen voor wegen en kabels, mee te nemen. Haar pleidooi: ‘Kijk juist naar de mogelijkheden om kosten te sparen en beter en efficiënter je werk te doen als je met de natuur werkt, in plaats van ertegen.’

Meer weten?

  • Infranatuur.net
  • Website Green Deal
  • E-magazine over de green deal infranatuur