MVI-Energie: Door verbinding complexe vraagstukken oplossen!

MVI Energie
Nieuws |

Bent u bezig met technische energie-innovaties die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? Werkt u aan complexe, multidisciplinaire vraagstukken binnen de energietransitie, met een sterke maatschappelijke component? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen hiervoor de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren – Energie (MVI Energie) aanvragen.

Energie-innovatieprocessen worden vanaf de start vaak niet direct verbonden met mens, samenleving en de natuurlijke omgeving. Dat terwijl die verbinding belangrijk is voor een duurzaam, bestendig resultaat. Innovatie die zijn ontwikkeld in verbinding met mens, samenleving en omgeving hebben een grotere kans op slagen. Het is dan ook belangrijk om reeds in de ontwerpeisen de juiste uitdagingen mee te nemen.

De MVI Energie tender stimuleert daarom experimentele kennisontwikkeling als integraal antwoord op onderzoeksonderwerpen met gestapelde uitdagingen, geformuleerd door de TKI’s. Het doel is om in de praktijk met betrokken partijen uit te vinden en te leren hoe je tijdig en goed de verbinding realiseert en zo de slagingskans van energie-innovatieprojecten vergroot. MVI Energie plaatst energie-innovaties in een bredere context en koppelt ze aan een bredere maatschappelijke opgave.