Nationaal Daken Plan: groen dak het ‘nieuwe normaal’

Groene daken
Nieuws |

Het Nederlandse dak wordt de komende jaren steeds vaker groen. Dat betekent minder opwarming van de bebouwde omgeving, behoud van biodiversiteit en verbetering van de leefkwaliteit. Dat zijn de uitgangspunten van het Nationaal Daken Plan, dat vanaf 1 juni voortborduurt op de resultaten van de succesvolle Green Deal Groene Daken.

De Greendeal werd op 13 mei afgerond. De deelnemende partijen - overheden, groenbedrijven, bouwers, verzekeraars en natuurbeschermers - vinden dat de opgedane schat aan kennis en ervaring niet verloren mag gaan, en zetten hun werk daarom voort in de vorm van het Daken Plan. Ze roepen andere belanghebbenden op zich aan te sluiten en mee te werken.

Groene daken hebben veel voordelen

Groene en blauwe daken bieden mens, natuur en klimaat veel voordelen. Ze houden water vast, zuiveren de lucht, besparen energie, verkoelen, verminderen geluidsoverlast, zorgen voor biodiversiteit en brengen bloeiende kruiden, grassen, andere planten en dieren terug in de verstedelijkte omgeving.

De Green Deal Groene Daken begon in 2014 met een onderzoek naar verdienmodellen waarmee een flinke groei van het aantal groene daken kan worden betaald. In de vervolgdeal zijn de opgedane ervaringen uit die onderzoeken verder in praktijk gebracht, door middel van zeven werksporen, bijvoorbeeld gericht op ecologie, financiering en techniek.

Onderdeel van planvorming

Met het Nationaal Daken Plan gaan de partners nog een stap verder. Ze willen dat groene daken standaard deel gaan uitmaken van stedelijke planvorming, aanbestedingen, bouwprocessen en -ontwerpen en van de bestaande bebouwde omgeving.  Het verrijkte dak moet volgens de partners ‘het nieuwe normaal’ worden. Door een aangenomen motie van GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger over groene daken zal er de komende jaren ook vanuit de politiek steun komen.

Meer weten?

Green Deal Groene daken

Groene en blauwe daken