Natuurinclusieve landbouw vast onderdeel groen onderwijs

'
Nieuws |

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tekende op 16 januari 2019 de Green Deal Natuurinclusieve landbouw in het Groene Onderwijs. 26 partijen hebben de ambitie om natuurinclusieve landbouw op te nemen als vast onderdeel van het lesprogramma in groene opleidingen.

Onder andere groene onderwijsinstellingen, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, universiteiten, provincies en boerenennatuur.nl doen mee aan aan deze deal. Bij natuurinclusief denken en handelen wordt de natuur zo goed mogelijk benut in en rondom het boerenbedrijf.

Samen onderwijs ontwikkelen

Vanaf komend jaar werken docenten en onderzoekers van vmbo, mbo, hbo en wo in een Landelijke Onderwijscirkel Natuurinclusieve Landbouw samen aan kennisontwikkeling, docentscholing en onderwijsontwikkeling op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Ook komt er meer focus op samenwerking tussen onderwijsinstellingen en demo-leerbedrijven in  verschillende regio’s. 

Transitie natuurinclusieve landbouw begint bij onderwijs

De minister ondersteunt deze inhoudelijke vernieuwing van het groene onderwijs en het opnemen van natuurinclusieve landbouw als integraal onderdeel van het lesprogramma. Carola Schouten: "De mensen die de omslag naar kringlooplandbouw uitvoeren – boeren, tuinders en andere professionals in de agrosector – werken al in de praktijk of worden opgeleid om in de agrosector aan de slag te gaan.

Om de beweging naar andere vormen van landbouw te  realiseren is niet alleen een transitie in de landbouwsector zelf nodig, maar ook een transitie in het groene onderwijs en de manier waarop we de ondernemers en boeren van de toekomst opleiden”.

Nieuwe visie op landbouw

De Green Deal is 1 van de eerste concrete uitwerkingen van de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: waardevol en verbonden’, die de minister vorig jaar presenteerde.

Meer informatie?